AcouSort utvalt av EIC för deltagande på MEDICA, Europas ledande medicinska utställning

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

AcouSort har i hård konkurrens valts ut av Europeiska innovationsrådet (EIC) för deltagande på MEDICA 2022 efter en noggrann utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av 20 europeiska företag som valts ut av EU med full sponsring för deltagande på Europas ledande medicinska utställning som äger rum i Düsseldorf, Tyskland, 14-17 november.

 ”Det är såklart otroligt inspirerande att för andra gången i år bli utvald för full sponsring av EIC. I juni deltog vi i den europeiska paviljongen på BIO2022 i San Diego och i november kommer vi att delta på MEDICA, som är en av de viktigaste utställningarna inom hälso- och sjukvårdsindustrin”, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

 

Under konferensen kommer AcouSort främst att fokusera på strategisk samverkan och enskilda möten med utvalda partners för att diskutera framtida OEM-lösningar inom både patientnära diagnostik och precisionsmedicin, såsom nya cancerterapier.

 

MEDICA är världens största event inom hälso- och sjukvårdsindustrin. Utställningen lockar flera tusen utställare från mer än 50 länder, tillsammans med tiotusentals nationella och internationella experter och beslutsfattare.

Parallellt med MEDICA kommer AcouSort även att delta i COMPAMED 2022, som också hålls i Düsseldorf samtidigt som MEDICA. COMPAMED är en viktig utställning för företag som säljer OEM-komponenter. Detta är därmed ett utmärkt tillfälle för AcouSort att visa sina OEM-komponenter för en bredare publik som arbetar med att utforma nästa generations diagnostiska och terapeutiska produkter.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.