Addtechs årsredovisning för 2021/2022 offentliggjord

| 5 juli, 2022 | 0 kommentarer

Addtechs årsredovisning för 2021/2022 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida, www.addtech.se. Årsredovisningen kan laddas ner som pdf-version och finns även tillgänglig på svenska i European Single Electronic Format (ESEF).

Den tryckta versionen distribueras till dem som beställt denna i slutet av juli.

Stockholm den 5 juli 2022

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta,
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 500 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 14 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 17:45 (CEST).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.