Connect with us

Marknadsnyheter

Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation

Published

on

Aerowash är inne i en mycket expansiv fas. Marknadsförutsättningarna är väsentligt bättre idag än tidigare och styrelsen gör nu bedömningen att bolagets möjligheter begränsas av den pågående och utdragna transaktionsprocessen med Novak Aviation (”Novak”). Därtill har styrelsen erhållit information från vissa huvudägare att dessa inte längre stödjer processen. Mot bakgrund av detta har styrelsen valt att avbryta transaktionsprocessen.

Aerowash ingår i november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services om förvärv av bolagets dotterbolag. Men under början av 2020 utbryter Covid-pandemin och flygbranschen drabbas väldigt hårt. Under pandemin förlängs LOI:n ett flertal gånger, främst eftersom det är osäkert hur länge pandemin och de branschhämmande restriktionerna ska vara. Hösten 2022 sker en omstrukturering hos U.S. Aviation Services och i stället övertas processen av Novak Aviation.

Under oktober 2022 signeras ett aktieöverlåtelseavtal med Novak. Men en ankarinvesterare drar sig oväntat ur varför Novak i januari 2023 anlitar en amerikansk investmentbank med syfte att säkra finansiering för utköpet. Under sensommaren 2023 meddelar investmentbanken att ett amerikanskt PE-bolag ingått en avsiktsförklaring med Novak avseende finansieringen av utköpet. Men Aerowash styrelse har per idag ännu inte erhållit besked om när finansieringen kan vara säkerställd.

Aerowash befinner sig för närvarande i en mycket expansiv fas. Marknadsläget har det senaste halvåret kraftigt förbättrats och Aerowash är idag ett i branschen etablerat bolag med starkt globalt varumärke och koncept. Styrelsen bedömer därför att det finns väldigt goda möjligheter att skapa stora aktieägarvärden under den kommande tiden. Det innebär bland annat att viktiga strategiska beslut måste fattas inom kort, såsom vad gäller samarbetspartners.

Processen med Novak har pågått länge och styrelsen gör nu bedömningen att den begränsar bolagets möjligheter i att maximera värdet för Aerowash aktieägare. Vidare har styrelsen haft kontakter några av huvudägarna som anser att den aktuella värderingen om 16,5 MUSD på skuldfri basis inte avspeglar bolagets värde mot bakgrund av den kraftiga tillväxten och kommande möjligheter. Styrelsen bedömer att det saknas förutsättningar att driva processen vidare då stöd från huvudägare saknas. 

Styrelsen har därför valt att avbryta processen med Novak.

”Vi har mycket jobb framför oss men också fantastiska möjligheter. Vi har skapat ett unikt koncept som verkligen fått fäste i branschen. Under senare tid har vi märkt att processen med Novak är en begränsande faktor för oss. Därtill saknas internt stöd från ägarhåll. Därför har vi valt att avbryta.” säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.