Aerowash har genomfört en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

Aerowash AB (publ) (”Bolaget” eller ”Aerowash”) genomförde en företrädesemission i juni 2021. Emissionen var garanterad av ett garantikonsortium som hade rätt till garantiersättning. Garanterna kunde välja om de önskade betalt kontant eller i form av aktier. Vissa garanter valde betalning i form av aktier.

Mot bakgrund av detta genomfördes en kvittningsemission den 31 augusti 2021 om 45 728 B-aktier, motsvarande 388 689 kronor med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 juni 2021. Efter nyemissionen uppgår antalet B-aktier till 9 363 241 och antalet A-aktier till 200 000. Aktiekapitalet uppgår till 9 563 241 kronor efter ökning.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 11:06 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *