Connect with us

Marknadsnyheter

AFRY vinner ramavtal för Danmarks största avloppsreningsverk

Published

on

Under de kommande två åren kommer automationsingenjörer från AFRY att stödja BIOFOS, Danmarks största reningsverk för avloppsvatten, med digital expertis, inklusive uppgraderingar, underhåll samt service och support.  Ramavtalet har ett uppskattat värde på upp till 24 miljoner kronor. 

BIOFOS renar avloppsvatten från 1,2 miljoner invånare i Köpenhamnsområdet vid tre olika anläggningar i Lynettehold, Damhusåen och Avedøre. Det gör BIOFOS till det största avloppsreningsverket i Danmark. Under de kommande två åren kommer AFRYs automationsspecialister att leverera programmeringstjänster för den automatiska processtyrningen och övervakningsutrustningen. 

”BIOFOS är en viktig aktör inom den danska avloppsreningsbranschen, inte bara för att de är störst, utan också för att de använder resurserna från avloppsvattnet för att omvandla det till mer klimatvänlig energi i form av el, biogas och fjärrvärme. Vi är mycket stolta över att samarbeta med BIOFOS och använda vår expertis inom digital avloppsvattenrening för att accelerera omställningen inom försörjningssektorn i Danmark”, säger Kasper B. Nielsen, marknadsområdeschef för Advanced Automation i AFRY Danmark. 

Ramavtalet innebär att AFRY nu kommer leverera olika uppgifter som tidigare legat på flera olika leverantörer. Uppgifterna omfattar programmering av BIOFOS automatiska processtyrning och övervakningsutrustning (PLC och SCADA) i förhållande till IGGS och Siemens system. Utöver de dagliga uppgifterna tillhandahåller AFRY även 24-timmars jourservice och support. 

”Våra automations- och elkonstruktörer är experter när det gäller att programmera lösningar för processtyrning och övervakning, och vi ser fram emot att omvandla vår kunskap och erfarenhet till konkreta och användbara lösningar på BIOFOS anläggningar. Vi erbjuder också service och support som är bemannad dygnet runt för att säkerställa att den dagliga verksamheten löper smidigt, vilket förklarar varför BIOFOS kunde begränsa antalet leverantörer till endast en”, säger Kasper B. Nielsen. 

AFRY erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Advanced Automation, t.ex. automation, industriell IT, elektrisk design och processdesign, QA och projektledning. 

För mer information: 

Kasper B. Nielsen, Market Area Manager, Advanced Automation (DK) 

+ 45 40 26 26 94 

Joan Windfeldt, Press Officer (DK) 

+45 51 31 85 16 

Om AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Making Future  

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.