Connect with us

Marknadsnyheter

Agrias internationella tillväxtstrategi ger resultat

Published

on

Djurförsäkringsbolaget Agria har tagit det svenska konceptet för djurförsäkringar ut i Europa med framgång. I bokslutet för 2023 resulterar den internationella verksamheten i en tillväxt på 16 procent. För första gången är det europeiska affärsområdet större än de svenska och bidrar starkt till en fördubbling av premieinkomsten under sex års tid. Den totala premieinkomsten landar på 6 173 Mkr. Samtidigt stiger skadekostnadsprocenten till följd av ökade kostnader inom djursjukvården.

Agnes Fabricius, vd för Agria.

De senaste sex åren har Agria tagit det unika svenska konceptet för djurförsäkringar till ytterligare fyra länder Frankrike, Tyskland, Irland och Nederländerna. Företaget har nu verksamhet i nio länder i Europa. Vid bokslutet för 2023 står det klart att strategin var rätt väg att gå – den internationella verksamheten har vuxit sig större än den svenska med en tillväxt på 16 procent och därmed har den totala premieinkomsten fördubblats under samma period till att landa totalt 6 173 Mkr.

– Genom att finnas på fler marknader ökar våra tillväxtmöjligheter då försäkringsgraden bland djur ligger på låga nivåer i de flesta länder, till skillnad från Sverige där de flesta djur är försäkrade. Trots att den internationella verksamheten är förhållandevis ung har vi redan byggt en stark position med mål i sikte att bli europeisk marknadsledare, säger Agnes Fabricius, vd för Agria.

Agria står sig fortsatt stark som marknadsledande aktör i Sverige med en marknadsandel om cirka 60 procent för husdjur, häst och lantbruksdjur.

– I Sverige står vi på en stabil grund och levererar trots att färre nu väljer att skaffa djur samtidigt som aveln minskar, säger Agnes Fabricius.

Bolagets tillväxt har under perioden skett under lönsamhet med en totalkostnadsprocent som rört sig mellan 91,5 – 97,8 procent under åren 2017–2023. Företaget visar en vinst efter skatt på 248,9 (361,6) mkr efter en ökning av skadekostnadsprocenten till 72,4 (68,4) procent till följd av ökade kostnader inom djursjukvården.

De ökade skadekostnaderna leder nu till ett systemskifte för djurägare som söker djursjukvård och först ut är den svenska marknaden.

– Nu ligger fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen och införa ett systemskifte där djurägarna i första hand kontaktar Agria vid behov av djursjukvård – motsvarande upplägget som finns för sjukvårdsförsäkring inom humanvården. Vi har även inlett en dialog med de större aktörerna inom djursjukvården med målet att begränsa kostnaderna inom djursjukvården och därmed också försäkringspremierna framåt, säger Agnes Fabricius.

Här finns Agria årsredovisning för 2023: 

svenska-2023-03-18.pdf (agria.se)

Agria grundades år 1890 och är idag ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar med fokus på djur- och grödaförsäkringar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.