Connect with us

Marknadsnyheter

AIK Fotboll AB: Delårsrapport Juli – September 2023

Published

on

AIK Fotboll AB publicerar idag (2023-11-29) Q3 för perioden juli – september 2023.

Juli – September 2023

 • Rörelsens intäkter minskade med 50,2 MSEK från 120,9 MSEK föregående år till 70,7 MSEK i år.
   
 • Rörelseresultatet har minskat med 56,2 MSEK från 56,5 MSEK föregående år till 0,3 MSEK i år.
   
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -18,7 MSEK (15,6) och transfernetto 19,0 MSEK (40,9).
   
 • Resultat per aktie uppgår till 0,07 SEK (1,71).
   
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -7,3 MSEK (5,0).

Januari – September 2023

 • Rörelsens intäkter minskade med 0,5 MSEK från 197,6 MSEK föregående år till 197,1 MSEK i år.
   
 • Rörelseresultatet har minskat med 27,5 MSEK från 32,5 MSEK föregående år till 5,0 MSEK i år.
   
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -53,7 MSEK (-5,9) och transfernetto 58,6 MSEK (38,4).
   
 • Resultat per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,83).
   
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -31,2 MSEK (-24,9).
   
 • Koncernen och moderbolaget har belastats med 9,7 MSEK i engångsposter varav 5,8 MSEK avser återbetalning av stöd för korttidsarbete.

Väsentliga händelser under perioden

 • AIK Fotbolls herrlag slutade på 11:e plats i Allsvenskan med 36 poäng och damlaget vann Elitettan med 70 poäng. Damlaget är därmed kvalificerat för spel i OBOS Damallsvenskan 2024.
 • AIK Fotbolls herrlag har haft ett publiksnitt hemma med 25 739 åskådare i Allsvenskan och har därmed vunnit den allsvenska publikligan.
 • Försäljning av spelarna Nicolás Stefanelli till Inter Miami CF (Klass III, resultateffekt mellan 5 och 10 MSEK), Yasin Ayari till Brighton & Hove Albion FC (Klass V, resultateffekt mellan 20 och 40 MSEK) samt Josafat Mendes till SC Braga (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK) har skett under januari 2023. I augusti 2023 har spelaren Robin Tihi sålts till Al-Ahli SC (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK).
 • Truecaller är ny huvudpartner till AIK Fotboll från och med 2023 och tre år framåt.
 • Förvaltningsrätten avslog AIK Fotbolls överklagan av Tillväxtverkets beslut gällande återbetalning av stöd för korttidsarbete den 27 februari. AIK Fotboll har vidare fått avslag hos Kammarrätten för prövningstillstånd.
 • Manuel Lindberg sade upp sig från tjänsten som klubbdirektör i AIK Fotbollsförening och Verkställande direktör i AIK Fotbolls AB den 29 maj. Fredrik Söderberg tillträdde som ny klubbdirektör och Verkställande direktör per den 26 juni.
 • Thomas Berntsen tillträdde den 1 maj som sportchef för herrlaget. Andreas Brännström fick lämna sitt uppdrag som chefstränare för herrlaget den 2 juli. Per samma datum tillträdde Henning Berg som ny chefstränare.
 • Den 17 juni beviljades AIK Fotboll ett lån på 10 MSEK från den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan. Lånet upptogs i syfte att ge handlingsutrymme under sommarens transferfönster.
 • AIK Fotboll har per 31 mars 2023 fastställt nya finansiella mål. Per den 30 september var intäktsmålet på minst 250 MSEK rullande ej uppfyllt. Uppfyllnad av Likviditetsmålet, dvs finansiering av verksamhet och samtliga låneförfall under kommande 12 månader förutsätter att AIK Fotboll genomför spelartransfers under de kommande transferfönstren. AIK Fotboll kommer också att ansöka om förlängning av befintliga krediter samt att belåna fordringar kopplade till spelartransfers i syfte att stärka likviditeten.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • AIK Fotboll årskortsförsäljning inför säsongen 2024 uppgår per den 28 november 2023 till 31,6 MSEK. Det är den hittills i särklass högsta årskortsförsäljningen vid motsvarande i tidpunkt för AIK Fotboll.
 • AIK Fotboll har under oktober månad återbetalt 5,8 MSEK till Tillväxtverket avseende stöd för korttidspermittering. Återbetalningen har kostnadsfört i delårsrapporten för januari – mars 2023 som en personalkostnad.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 08.00 (CET).

För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 – 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Det japanska patentverket avser bevilja patent för EndoDrill-teknologin

Published

on

By

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna endoskopiska kärnbiopsiinstrument, meddelar att Bolaget har erhållit ett beslut om beviljande från det japanska patentverket (JPO). Detta innebär att JPO har beslutat att godkänna Bolagets första patentansökan i Japan för EndoDrill®. Ytterligare några formella steg kommer att följa innan ett patent slutligen utfärdas, varefter det beviljade patentet kommer att vara giltigt till oktober 2039.

BIBB har erhållit beslut om beviljande från JPO för sin patentansökan 2021–518087, som ger ett brett skydd av EndoDrill-systemet®, Bolagets eldrivna biopsiinstrument för avancerad endoskopi. BiBB har tre internationella patentansökningar för EndoDrill®, vilka har gått in i nationell/regional fas och under 2023 erhöll BiBB godkännande av två patent i Europa. EndoDrill-systemet har nyligen marknadsgodkänts i Europa och USA och den första produktvarianten, EndoDrill® GI, är för närvarande under klinisk utvärdering i USA.

Beslutet att bevilja vårt första patent i Japan är strategiskt viktigt för oss som bolag och positivt för patienter och vårdgivare i Japan. Japan är en av de största marknaderna för vårt målsegment, endoskopiskt ultraljud, och japanska företag dominerar världsmarknaden när det gäller försäljning av flergångsendoskop.”, säger Fredrik Lindblad, VD för BiBB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024.

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. BiBB fick 510(k)-godkännande från amerikanska FDA för EndoDrill® GI, den viktigaste produktvarianten, under 2023. I början av 2024 erhölls även CE-märkning enligt MDR för samtliga tre produktvarianter: EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO. Därmed är EndoDrill® det första marknads­godkända eldrivna endoskopiska biopsisystemet i såväl USA som Europa. EndoDrill®-systemet omfattar sterila engångs­biopsiinstrument med tillhörande drivenhet. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tom Tits Experiment utsett till stockholmarnas favoritmuseum

Published

on

By

Tom Tits Experiment har korats till stockholmarnas favoritmuseum 2024 i toppstrid med Armémuseum och Vasamuseet som hamnar på andra- respektive tredjeplats. Utmärkelsen delas ut av konsultföretaget Evimetrix som årligen genomför en undersökning där 1 500 stockholmare får säga sitt om länets museer. På årets gala, som hölls på Junibacken på tisdagskvällen den 20 februari, utsågs Tom Tit även till ”Årets klättrare” och vinnare av kategorin ”Barnperspektivet”.

— Vårt uppdrag är att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Vi jobbar hårt för att vara en favoritdestination för nyfikna barn i alla åldrar och vi är otroligt stolta över att stockholmarna har röstat fram Tom Tits Experiment till sitt favoritmuseum, säger Åsa Ribbing, publik chef på Tom Tits Experiment.

Utöver huvudutmärkelsen så tilldelas Tom Tits Experiment även förstaplatser i underkategorierna ”Barnperspektivet” och ”Årets klättrare”, den senare delas ut till det museet som stärkt sin kundnöjdhet mest sedan föregående år. I underkategorierna ”bästa utställningar” och ”Museet med det starkaste varumärket” landar Tom Tit på en andra respektive tredjeplats.

— Under 2023 har vi lanserat flera tillfälliga utställningar och teman, öppnat en helt ny restaurang och lagt grunden för en marknadskommunikation som lyfter själen i vår verksamhet. Vi har också kunnat glädjas åt 20 000 fler besökare än året innan och det i kombination med de här väldigt fina utmärkelserna bekräftar att vi fyller en viktig funktion inom besöksnäring samtidigt som vi främjar ett livslångt lärande, avslutar Åsa Ribbing.

Om undersökningen               
Stockholmarnas favoritmuseum 2024 är en kvantitativ mätning som genomfördes bland allmänheten i Storstockholm under vintern 2023. Fler än 1 500 respondenter har uttalat sig om 42 museer i storstockholmsområdet och svaren vägs samman till ett nöjd kund-index (NIK). Undersökningen genomförs av konsultföretaget Evimetrix som har utsätt stockholmarnas favoritmuseum sedan 1999.

Presskontakt
Erik Elowsson, press- och pr-ansvarig, Telge AB
08-550 220 50
press@telge.se

 

Tom Tits Experiment – upptäckarglädje inom naturvetenskap, för alla

Tom Tits Experiment grundades 1987 och är idag Sveriges största science center/vetenskapsmuseum. Den huvudsakliga inriktningen är publik verksamhet riktad mot barnfamiljer med syfte att skapa upptäckarglädje för alla genom att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Utöver det är Tom Tit aktiva i lokala, nationala och internationella projekt med mål att stötta skolor inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Med cirka 50 anställda drivs utställningsverksamhet, utbildning för lärare, en egen förskola, restaurang, café, konferens och event samt butik. Tom Tits Experiment tillhör Telgekoncernen som är helägt av Södertälje kommun.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Balder offentliggör ett återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Published

on

By

Fastighets AB Balder (publ), via dotterbolaget Balder Invest AB, erbjuder innehavare av utestående hybridobligationer, EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 100 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet av hybridkapital kommer att prissättas via ett omodifierat så kallat Dutch auction-förfarande med lägsta återköpspris motsvarande 89,00 procent. Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 27 februari 2024 och likvid förväntas den 1 mars 2024. Detaljer om Återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det så kallade launch announcement via Euronext Dublin och återköpsdokumentationen (tender offer memorandum) finns tillgängliga via tender agent (https://deals.is.kroll.com/balder).

Balder har lämnat i uppdrag till BNP Paribas och Nordea att agera Dealer Managers för återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
BNP Paribas, tel. +33 1 55 77 78 94, liability.management@bnpparibas.com
Nordea Bank Abp, tel.
+45 6136 0379, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99

Fastighets AB Balder (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2023 ett värde om 211,7 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.