Connect with us

Marknadsnyheter

Alleima förvärvar Endosmart, en nitinolexpert för medicintekniska produkter

Published

on

Som ett ytterligare steg mot att stärka sin position inom medicintekniksegmentet har Alleima tecknat ett avtal om att förvärva Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik GmbH (Endosmart), en Tysklandsbaserad tillverkare av medicintekniska produkter och komponenter tillverkade av minnesmetallen nitinol. Produktutbudet inkluderar instrument för njurstensbehandling, tumörmarkörer för bröstcancer, samt kirurgiska instrument.

Endosmart förser medicintekniska företag med produkter och tjänster främst inom områdena urologi, onkologi, kardiologi samt instrument för ortopediska och vaskulära behandlingar. Bolaget kommer att rapporteras inom divisionen Kanthal.

”Vår strategi är fokuserad på lönsam tillväxt och vi ser en stor potential inom medicinteknikbranschen, som kännetecknas av hög tillväxt och stabila resultat. Förvärvet av Endosmart utökar vår kapacitet ytterligare och expanderar vår nuvarande adresserbara marknad genom att addera nya produkter och material. Vi ser fram emot att välkomna Endosmart till Alleima,” säger Göran Björkman, VD och koncernchef på Alleima.

Med kompletterande materialteknologier och Endosmarts expertis och kapacitet inom bearbetning av nitinol kan Alleima ta ett steg längre fram i den medicintekniska industrins värdekedjan. Endosmarts produkt- och tjänsteutbud, certifieringar och befintliga kundbas utökar den nuvarande adresserbara marknaden för Alleima. Den kombinerade kompetensen och närvaron kommer att driva ytterligare produktutveckling och geografisk expansion genom korsförsäljning mellan produktportföljerna och regionerna, samt möjligheter till gemensamt utnyttjande av produktions- och applikationskapacitet.

”Vi har ett långsiktigt strategiskt mål om att växa vår medicintekniska verksamhet. Med förvärvet av Endosmart kommer vi att ta ett ytterligare steg i värdekedjan och stärker vårt utbud av medicinska trådkomponenter samtidigt som vi utökar vår FoU-kapacitet, som kommer att utnyttjas för att utveckla och erbjuda fler nya unika lösningar,” säger Gary Davies, chef för affärsenheten Medical inom Kanthal.

Endosmart grundades 2002, har mer än 90 anställda och har sitt huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland. För den rullande tolvmånadersperioden som slutade september 2022 hade bolaget intäkter om cirka 105 miljoner kronor och en EBIT-marginal neutral för Kanthal. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpeskillingen. Inverkan på Alleimas vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2022 och förutsätter sedvanliga godkännanden.

 

Relaterade länkar:

    Endosmart produktexempel – YouTube

    Endosmart – hemsida

    Alleimas erbjudande inom medicinteknik – hemsida

 

Sandviken, den 18 november 2022

Alleima AB (publ)

 

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
[email protected]
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
[email protected]
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

 

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Om Endosmart
Endosmart är expert på att bearbeta minnesmetallen nitinol, och erbjuder lösningar och tjänster för tillverkare av medicintekniska produkter. Endosmart grundades 2002 och tillhandahåller sitt kunnande och sin expertis till kunder över hela världen. Erbjudandet inkluderar en helhetslösning: konceptuell design av idéer – utveckling av prototyper – serieproduktion, även i renrumsmiljö – och support under registreringsprocessen. Tillämpningar finns inom urologi, onkologi, kardiologi samt ortopediska och vaskulära områden. Med mer än 90 anställda har Endosmart sitt huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland. För den rullande tolvmånadersperioden som slutade september 2022 hade bolaget intäkter om cirka 105 miljoner kronor. Läs mer på www.endosmart.de

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.