Connect with us

Marknadsnyheter

Alliansen inleder byggandet av Karleby idrottspark

Published

on

YIT Abp Investerarnyhet 25.1.2024 kl. 9.00

Alliansen inleder byggandet av Karleby idrottspark

YIT har som en part av alliansen tecknat avtal om genomförandefasen av Karleby idrottspark enligt alliansmodellen. Inom alliansen ansvarar YIT för byggnadsarbetena, UKI Arkkitehdit Oy och arkitektbyrån Jääskeläinen Oy för huvudplaneringen och den arkitektoniska planeringen, Ramboll Finland Oy för konstruktionsprojekteringen och Granlund Oy för byggnadstekniken. Alliansens uppdragsgivare är Karleby Idrottspark Ab. Vi informerade om projektets utvecklingsfas på våren 2022.

Under utvecklingsfasen har innehållet i genomförandet av alliansprojektet planerats på en mer detaljerad nivå, och den uppskattade totala kostnaden för den första fasen av genomförandet fastställdes till ca 56 miljoner euro, varav den andel som ska redovisas till YIT är ca 47 miljoner euro. Avtalet bokförs i orderstocken för årets första kvartal.

Byggnadsarbetena inleds i februari 2024 och avsikten är att Karleby idrottspark ska bli klar våren 2026. I den första fasen som nu inleds ingår en multiarena som används för inomhusgrenar och evenemang samt i anslutning till den en fotbollsstadion som uppfyller UEFA-kategori 2.

Projektet omfattar också två andra faser av vilka utvecklingsfasen i den andra fasen, som omfattar byggandet av två träningsisplaner, inleddes i slutet av september. Den sista fasen, dvs. den tredje, omfattar renoveringen av den gamla ishallen och dess utvecklingsfasen inleddes i november.

Den hybridarena som byggs i Idrottsparken i omedelbar närhet av Karleby centrum omfattar en multiarena och en fotbollsarena. Den helhet som byggs ger hela regionen fina och moderna ramar för idrott och fritid året runt. Multiarenan lämpar sig utöver för idrott också för olika evenemang, till exempel mässor, konferenser och konserter.

Ytterligare information:
YIT:s koncernkommunikation, tfn 044 743 7536, press@yit.fi

Distribution: NASDAQ Helsingfors, de centrala medierna, www.yitgroup.com/fi

YIT är det största byggföretaget i Finland och en betydande projektutvecklare i Nordeuropa. Vi utvecklar och bygger hållbara livsmiljöer: funktionella hem för boende, offentliga och kommersiella byggnader för framtidens behov och infrastruktur för smidig rörlighet. Vi sysselsätter cirka 5 000 proffs i åtta länder: Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen. År 2022 var vår omsättning 2,4 miljarder euro. YIT Abp:s aktie noteras på Nasdaq i Helsingfors. Läs mer: www.yitgroup.com/fi

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.