Allt bättre betalt för styrelsearbete i svenska börsbolag

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Ersättningen till svenska börsbolags styrelseledamöter har ökat rejält. Samtidigt så minskar jämställdheten i de mindre bolagens styrelser och medelåldern bland ledamöterna är fortsatt hög. Det här visar PwC:s årliga studie om styrelsearbete som täcker in samtliga bolag listade på Nasdaq Stockholm Small-, Mid- eller Large Cap.

– I jämförelse med förra årets studie så ser vi att det genomsnittliga arvodet till både styrelsens ordförande och ordinarie ledamöter har ökat på samtliga tre börslistor. För styrelseordförande i bolag på Large Cap har ersättningen ökat med i genomsnitt fem procent och tittar vi på ledamöter där så har ersättningen ökat med närmare sju procent på ett år, berättar Anna Gustring Boman, partner på PwC.

Genomsnittlig ersättning till styrelseledamot (SEK)

Studien 2020    Studien 2021      Förändring (procent)
Small Cap  170 972 181 775 + 6,3
Mid Cap   240 041 256 034   + 6,7
Large Cap  455 969 487 346 + 6,9

Källa: PwC:s studie Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt 2021

Negativ utveckling för jämställdheten bland mindre bolag
Andelen kvinnor i styrelserna är i genomsnitt 41 procent bland bolagen på Large Cap-listan. Därmed klarar storbolagskategorin det uttalade jämställdhetsmålet på 40 procent med ett darr på ribban. Däremot är det sämre ställt när det gäller de mindre och medelstora bolagen. Allra värst är läget bland Small Cap-bolagen där den kvinnliga andelen har minskat sedan förra årets undersökning. Här är endast 30 procent kvinnor i genomsnitt och inom kategorin råvarubolag så finns ingen kvinnlig representation alls.
– Vi kan konstatera att många mindre börsbolag fortfarande har en jämställdhetsutmaning framför sig. Här finns inga undanflykter utan det måste ske ett betydligt mer aktivt arbete för att få in fler kvinnor i dessa bolags styrelser. Även de medelstora bolagen har en bit kvar innan de kan vara nöjda. Här är det i genomsnitt 35 procent kvinnor på styrelseplats, kommenterar Anna Gustring Boman.

Fortsatt hög medelålder oavsett bolagsstorlek
Enligt rapporten så är det fortsatt hög medelålder på alla listor. Den genomsnittlige styrelseledamoten är 57 år och skillnaderna är små mellan de tre undersökta börslistorna. 
– Digitaliseringens framfart och fler nya techbolag på börsen har inte påverkat sammansättningen rent åldersmässigt. Det finns helt klart utrymme till förändring. Inte minst för att att uppfylla Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att fördelningen ska spegla bolagets verksamhet och utvecklingsskede, avslutar Anna Gustring Boman.

Om studien
Syftet med studien Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt är att ge svar på frågor om styrelsens sammanställning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2019 och totalt ingår 304 bolag i sammanställningen.

Undersökningen har genomförts via datainsamling och information från bolagens årsredovisningar för 2019 samt från årsstämmoprotokollen från årsstämmorna 2020. Det är endast bolag med skattemässig hemvist i Sverige som ingår i studien. I de fall bolaget redovisar arvoden i annan valuta än SEK har detta belopp omräknats till SEK med hänsyn till Europeiska centralbankens valutakurs per 31 december 2019. 

För mer information
Anna Gustring Boman, partner PwC Sverige
[email protected]
070-929 32 89

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *