Alltainer AB (Publ): Emissionen övertecknad och Fore C konverterar lån. Teckningsperioden fortsätter och övertilldelning blir aktuellt.

| 24 november, 2020 | 0 kommentarer

Pressmeddelande 2020-11-24

Idag har bolagets långivare Fore C Asset Management valt att konvertera sitt brygglån på 1,0 MSEK till aktier då det konstaterats att värdet av inkomna teckningar i bolaget överstiger 8,0 MSEK och att över 300 enskilda tecknare har önskat teckna i emissionen.
Möjligheten för att teckna i Alltainers emission fortsätter till och med den 25 november 2020. Då bolaget har möjlighet att nyttja övertilldelningsoptionen finns det fortfarande utrymme för tecknare att få full tilldelning på önskat teckning.

Bakgrund och motiv till emissionen

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Genom nyemissionen tillförs bolaget kapital som framförallt ska användas till att utöka produktionskapaciteten i bolaget och stärka rörelsekapitalet för att öka leveranskapaciteten till kunderna, då bolaget har ett ”Letter of Intent” från den amerikanska generalåterförsäljaren om köp av 400 enheter över två år.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 9 november – 25 november 2020.

Teckningskurs: 8 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 aktier, med en övertilldelningsoption som kan nyttjas vid övertecknad emission om 843 750 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 8 MSEK, med möjlighet till ytterligare 6,7 MSEK via övertilldelningsoptionen.

Värdering: 42,5 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 4,8 MSEK.

Memorandum

Emissionsmemorandum, teaser och teckningssedel finns att tillgå på www.alltainer.com , www.spotlightstockmarket.com och www.aktieinvest.se . Teckning via BankID kan göras på www.aktieinvest.se/alltainer2020.

För frågor om nyemissionen och bolaget, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *