Amasten kommunicerar finansiella mål – fördubbla bolaget på tre år

| 7 april, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål, beslutat om två nya finansiella mål avseende tillväxt i fastighetsbestånd och antal produktionsstartade lägenheter samt uppdaterat bolagets riskbegränsningar och utdelningspolicy.

De nya och uppdaterade målen presenteras nedan (tidigare mål inom parentes).

Amastens finansiella mål

  • Fastighetsbeståndet ska vid utgången av 2023 uppgå till 20 mdkr – nytt mål.
  • Under perioden 2021–2023 ska minst 2 000 lägenheter produktionsstartats – nytt mål.
  • Avkastningen på eget kapital skall i genomsnitt över en femårsperiod uppgå till 15% (oförändrat)

Riskbegränsningar

  • Belåningsgraden ska ligga inom intervallet 50 – 70 procent (tidigare maximalt 70%)
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger (oförändrat)

Utdelningspolicy

Amasten avser inte att lämna någon utdelning under de närmaste åren. Bolagets bedömning är att den bästa totalavkastning uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten för att skapa lönsam tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion av hyreslägenheter och förvärv av förvaltningsfastigheter. (oförändrat)
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 17.45 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected] 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *