Connect with us

Marknadsnyheter

Analys av bolag – detta tittar en investerare på

Published

on

De globala aktiemarknaderna har haft en tuff inledning på 2022. Den nuvarande turbulensen på världens börser har uppstått av en lång rad externa faktorer som krig, inflation och problem kring leveranser runtom i världen. Detta tvingar investerare att ändra sitt tankesätt till investeringar, även om det grundläggande tankesättet förblir detsamma.

Att investera i aktier och fonder ses av många som det bästa sättet att förvalta sina ekonomiska tillgångar. Historiskt sett så har Stockholmsbörsen gett en avkastning på drygt 10% årligen. Världens börser huserar idag hundratusentals olika bolag med allting från avfallshantering, mediciner, flygplanstillverkare, spelbolag såsom de listade hos fastercasinos, och allt däremellan. Men för att hitta rätt gäller det att veta vilka faktorer som måste uppfyllas innan en investering i bolaget sker.

I denna artikel går vi igenom några av dessa.

Hur ser bolagets ekonomi ut?

Det första en investerare gör för att analysera ett bolag är att läsa igenom rapporter från företaget. Här får man en grundlig inblick i hur utgifter och intäkter, vinstmarginaler och annat som har att göra med det rent finansiella ser ut.

Alla företag som är börsnoterade är enligt lag skyldiga att fyra gånger i månaden släppa en rapport där företagets ekonomi grundligt redovisas. Denna är sedan öppen för allmänheten att ta del av och uttyda. Informationen garanterar dock inte framtida resultat men är ett viktigt verktyg i en investerares arsenal.

Värdering

Den andra faktorn är värderingen. Vissa större bolag som redan är stora behöver nödvändigtvis inte vara en klok investering. Detta kan bero på att en aktie redan kostar mer än vad den på pappret är värd. Mycket i aktiemarknaden är inkluderat i aktiekursen och att hitta undervärderade bolag är väldigt svårt. En investerare måste därför ta ställning till hur mycket framtida utvecklingen av bolaget är värt och om han eller hon är villiga att betala mer än bolagets värde i dagsläget

Större samhällstrender

Men värderingen är inte enbart vad som tas i beaktning. Investerare analyserar även hur resten av marknaden ser ut, samt om det finns några yttre omständigheter som kommer att påverka ytterligare. Den mest pressande av dessa är i dagsläget kriget i Ukraina, men det är bara ett exempel på större globala händelser som måste tas med i analysen.

Samtidigt så är detta oerhört svårt att förutspå och ibland händer saker som är helt och hållet oförutsedda. När Covid-19 började sprida sig som en löpeld under våren 2020 rasade världens börser enormt. Oavsett värdering och hur rätt en investerare har kring ett bolag så kan händelser som är omöjliga att förutse fortfarande ske.

Detta förstärker dock enbart vikten av tålamod på börsen. Efter de initiala rasen under pandemins inledande skede så rusade Stockholmsbörsen nästan 100% under nästkommande 18 månader. Att analysera ett bolag sker inte bara innan man först köper aktien, utan en duktig investerare sätter sig regelbundet ner och gör nya utvärderingar över bolagen som finns i dennes portfölj.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.