Analysföretaget Xerum anlitat i Folkhälsomyndighetens projekt med hemprovtagning för analys av SARS-CoV-2 antikroppar

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Umeå den 27 april, 2021. Analysföretaget Xerum har upphandlats för att bistå Folkhälsomyndigheten i ett projekt som genomförs på nationell nivå. Avsikten är att komplettera övriga serologiska undersökningar samt ge ytterligare kunskap om hur länge antikroppssvar efter genomgången Covid-19-infektion varar. Xerums uppdrag omfattar utskick av Capitainers kit för egenprovtagning i hemmiljö samt analys av inskickade prover för antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19, SARS-CoV-2.

Ca 4500 individer som tidigare deltagit i Folkhälsomyndighetens undersökningar avseende förekomsten av covid-19 i befolkningen erbjuds delta i studien. Valet av hemprovtagning är avgörande för att framgångsrikt kunna genomföra ett sådant projekt utan att behöva belasta hälso- och sjukvården. Egenprovtagning i hemmet är även ett kostnadseffektivt alternativ eftersom betydande administrativa resurser i annat fall skulle behövas för koordinering, särskilt då det är viktigt med nationell täckning med avseende på provtagningen.

Analysföretaget Xerum i Umeå har tidigare genomfört ett projekt där personer över 16 år i Region Västerbotten har kunnat testa sig för antikroppar mot SARS-CoV-2 i hemmet. De sista proverna i det projektet analyseras nu på laboratoriet och resultaten är utomordentligt goda beträffande följsamhet och provkvalitet.

”Baserat på 2,500 prover som hittills analyserats i Region Västerbottens regi fick vi tillbaka inte mindre än 90% av de utskickade Capitainer-korten efter hemprovtagningen och av dem var 97% av godkänd kvalitet för analys,” säger Julia Wigren Byström, vd för Xerum. ”Denna kvalitetsstämpel borgar för att vi kommer att kunna lyckas väl även med den nya studien”.

Kontakt

Julia Wigren Byström, CEO, Xerum AB

+46 76 8004095

[email protected]

Till redaktionen

Folkhälsomyndighetens uppdrag från regeringen innefattar att ta fram en strategi för utökad provtagning, koordinera aktörer som behövs för att utöka provtagning, samarbeta med regioner och kommuner, samt ta fram tekniskt underlag och översikt av gällande regelverk. I uppdraget ingår även att säkerställa att undanträngningseffekter inte uppstår i vården av patienter och för personal i vården. I enlighet med nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av SARS-CoV-2 genomförs befolkningsundersökningar för att få kunskap som ligger till grund för bedömningar av smittspridning av och immunitet mot sjukdomen.

Om hemprovtagning med qDBS

Det provtagningskit som används i studien tillhandahålls av Capitainer. Deras produktplattform bygger på DBS-teknik (Dried Blood Spot) och är utvecklad av forskare inom nanoteknologi vid KTH i samarbete med forskare från KI. Till skillnad från andra lösningar som bygger på DBS säkerställer Capitainers lösning en exakt mängd blod, vilket ger mer tillförlitliga analysresultat och möjliggör fler användningsområden. Det är också lätt att omedelbart avgöra om provtagningen lyckats. Provtagningskortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

Om Xerum

Xerum AB är ett avknoppningsbolag från Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet. Bolaget grundades 2020 av docent Mattias Forsell, docent Johan Normark, specialistläkare inom infektionssjukdomar samt biomedicinsk analytiker Julia Wigren Byström.

Xerum har utvecklat en känslig metodik för analys av SARS-CoV-2 antikroppar i kapillärt blod och serum. Xerum utför antikroppsanalyser och utskick av egenprovtagningskit.

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och professorer Göran Stemme, Assoc. Prof. Niclas Roxhed och PhD Gabriel Lenk från avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige och affärskonsult Peter Bräutigam.

Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

För mer information besök https://capitainer.se/.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *