Analysguiden: Förvärv och fortsatt Covid-19 ökar omsättning

| 2 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Addlife redovisade ett starkt andra kvartal med en omsättningsökning på 82 procent och ett EBITA-resultat som ökade med hela 83 procent, vilka främst var drivna av förvärv samt fortsatt efterfrågan på Covid-19 tester. 

Q2 drivet av förvärv och fortsatta Covid-19-tester
För Q2 2021 ökade Addlife omsättningen med 82% till 2 276 MSEK jämfört med 1 248 MSEK motsvarande kvartal 2020. Den organiska tillväxten var 22%, förvärvad tillväxt 63% samt negativ valutapåverkan 3%. EBITA- resultatet ökade med hela 83% till 332 MSEK jämfört med 181 MSEK motsvarande kvartal 2020.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsökning Q2 2021 på 43% till 1 169 MSEK jämfört med 821 MSEK motsvarande kvartal 2020. EBITA-resultatet ökade med 123% till 280 MSEK jämfört med 125 MSEK motsvarande kvartal 2020.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q2 2021 på 159% till 1 108 MSEK jämfört med 428 MSEK motsvarande kvartal 2020. EBITA-resultatet minskade med 3% till 57 MSEK jämfört med 59 MSEK motsvarande kvartal 2020. Det skall dock tilläggas att resultatet är negativt påverkat med 53 MSEK för förvärvskostnader under kvartalet.

Slutsats – god kostnadskontroll och bra kassaflöden
Addlife levererar ytterligare ett bra kvartal främst drivet av förvärv samt fortsatt efterfrågan på tester för Covid-19. Bolaget möter dock utmanande jämförelsekvartal under andra halvan av 2021. Indikationen är att den Covid-19-relaterade tillväxten kommer vara lägre än våra tidigare antaganden varför vi sänker vår omsättningsprognos med knappa 8% för 2021 och knappa 12% för 2022. Osäkerheten är dock fortsatt stor vilken effekt Covid-19 får under andra halvåret och 2022. Samtidigt visar bolaget visar lägre kostnader än våra estimat varför resultatpåverkan blir marginell.

År 2022 antar vi att tillväxttakten minskar till 10% givet att Covid-19-effekterna avtar men samtidigt förväntas en viss kompensation från den vårdskuld som finns i samhället vilket kommer påverka positivt. Då jämförelsekvartalen är utmanande och bolaget fått ett uppsving under pandemin ser vi ej ser någon anledning i dagsläget att jaga aktien, utan vi ser köpläge vid en rekyl till nivån 200 kr per aktie.

Läs analysen här

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *