Analysguiden: Framtidsoptimism och fortsatt stark tillväxt

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

Gullberg & Jansson rapporterar återigen ett starkt kvartal präglat av både god tillväxt och marginalförbättringar. Analysguiden upprepar motiverat värde till 115 – 119 kronor.

Tillväxtresan fortsätter i ökande tempo
Gullberg & Jansson fortsätter på den inslagna resan och rapporterar ett resultat som kännetecknas av både tillväxt och förbättrade marginaler. Nettoomsättningen för kvartalet landar på 103,3 miljoner kronor (53,2), vilket motsvarar en tillväxt på hela 94 procent på årsbasis. Rörelseresultatet före avskrivningar kommer in på 23,1 miljoner kronor (11,3) vilket motsvarar marginal på 22,3 procent (20,8). Slutligen landar resultatet efter skatt på 15 miljoner kronor (8,7). Detta innebär att nettoomsättningen hittills i år uppgår till hela 292 miljoner kronor (156,3) med en vinst på 50,2 miljoner kronor (23,6). Trots ett kvartal kvar har bolaget därmed med råge redan nu överträffat 2020 på båda punkter och nästan dubblerat resultatet.

Starkt momentum på marknaden
En förklaring till den starka utvecklingen är utvecklingen inom poolbranschen som helhet, som enligt bolaget kännetecknas av stor optimism inför kommande säsong. Nettoomsättning inom dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, som är aktiva inom affärssegmentet Swimmingpool, växte 74 procent på årsbasis och står fortsatt för merparten av omsättningen i koncernen. En faktor som möjliggjorde det starka år som bolaget upplevt var att de, i ett tidigt skede, tog hem produkter och byggde lager inför kommande säsongen. Givet den oro som finns kring både råmaterialsbrist och störningar i leveranskedjan är det positivt att se att bolaget redan nu säkrar upp leveranser inför nästa år.

Fokus på synergier och varumärkesbygge
I de två andra affärsområdena, Wellness & Relax samt Grönyta, så tar bolaget flera viktiga steg under kvartalet. Nordic Relax of Sweden är fortsatt ännu relativt nystartat och här ligger fokuset på att bygga återförsäljarnätverk och varumärke. Detta görs bland annat genom digitala satsningar på marknadsföring samt genom medverkan på branschmässor. Omsättningen är fortsatt låg, på 0,2 miljoner kronor, och fokus här blir uppskalning av affären. Inom Grönyta, där bolaget Stads&Park Produkter samt nyligen förvärvade Nomaco Nordic ingår, så har bolaget nyligen satt en strategi för samarbete mellan de båda dotterbolagen. Lyckas synergier hittas finns stor potential att både minska kostnadsbasen men framför allt skapa skalbar tillväxt. Strategin att kapitalisera på skiftet till batteridrivna fordon passar väl in i koncernens miljötänk och ligger rätt i tiden. Affärsområdet bidrar med cirka 17 miljoner kronor till omsättningen under kvartalet med ett rörelseresultat på 1 miljon kronor.

Fortsätter leverera enligt plan
Gullberg & Jansson lämnar det tredje kvartalet starkt med en stor kassa, fortsatt tillväxt och mycket spännande på horisonten. Caset för bolaget är fortfarande starkt och de bevisar återigen att hög tillväxt kan nås utan att behöva göra avkall på lönsamheten. I detta läge ser marknadsutsikterna fortsatt goda ut och mycket talar för att medvinden från hemestertrenden håller i sig. Tydligast triggers vi ser framöver kommer vara uppskalning i Wellness & Relax samt Grönytor, bibehållet höga marginaler samt bibehållen stark tillväxt för Swimmingpoolsegmentet. Därtill kommer utfallet av Nomacoförvärvet bli tydligt under kommande år och detta kan ge en indikation på hur kommande förvärvsarbete kommer genomföras. Vi fortsätter värdera bolaget med en DCF-värdering och upprepar vårt motiverade värde på 115–119 kronor per aktie, på 12–18 månader sikt. Vi väntar oss en stark avslutning på året och ser framemot att fortsätta följa koncernens tillväxtresa.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *