Analysguiden: Rekordkvartal med mer än fördubblad omsättning

| 10 september, 2021 | 0 kommentarer

Ferroamp levererar ett rekordkvartal där nettoomsättningen växte med över 100 procent. Efter kvartalets utgång ingicks även ett viktigt samarbetsavtal tillsammans med NOTE. Analysguiden upprepar deras motiverade värde till 88 kronor per aktie.

Imponerande tillväxt
Ferroamp redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2021 om 37,7 miljoner kronor, inkluderat engångsintäkter om 4 miljoner kronor, jämfört med 17,6 miljoner kronor under samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i en imponerande tillväxt om 114 procent jämfört med andra kvartalet 2020 och 76 procent jämfört med föregående kvartal. Det är det starkaste kvartalet i Ferroamps historia och hela 68 procent bättre än det tidigare rekordkvartalet. Orderingången under det andra kvartalet var god vilket borgar för ett starkt tredje kvartal.

Ingår samarbetsavtal med NOTE
Efter kvartalets utgång aviserade Ferroamp att man ingått ett samarbetsavtal tillsammans med elektroniktillverkaren NOTE. Samarbetet innefattar att NOTE kommer att tillverka kärnan i Ferroamps produktutbud, EnergyHub XL. Tillverkningen är planerad att inledas under det fjärde kvartalet på NOTE:s fabriker i Norrtälje och Pärnu. Detta är ett viktigt samarbete som möjliggör en högre produktionstakt, förenklar logistiken och sänker kostnaderna för produktionen.

Investeringar bäddar för framtiden
Ferroamps investeringstakt är fortsatt hög där fokus under första halvåret har varit på Energy Hub 1.5, SSO 2.0 och anpassningar av mjukvaran inför utlägg på produktionspartner. Efter samarbetsavtalet med NOTE är idag alla Ferroamps volymprodukter outsourcade. Genom att flytta ut produktionen från verksamheten ökar Ferroamp dels produktionskapaciteten för att förebygga de flaskhalsar vi tidigare sett, dels sjunker tillverkningskostnaderna vilket även sågs under kvartalet. Sammantaget ser vi positivt på utvecklingen under kvartalet genom dels fortsatta investeringar i produktutveckling, dels ett fortsatt arbete med industrialiseringen och förflyttningen av produktionen till produktionspartners. Stegen är essentiella dels för att Ferroamp skall bevara sitt tekningsförsprång, dels för att på sikt uppnå lönsamhet.

Fortsatt attraktiv värdering
Vi genomför mindre prognosförändringar efter att rörelsekapitalbindningen kom in en bit högre än vad vi förväntat oss. Vi höjer samtidigt omsättningsprognosen för 2022 till 337 miljoner kronor och justerar upp rörelsemarginalen till 2,3 procent för 2022. Förändringarna medför att vårt motiverade värde om 88 kronor förblir oförändrat.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *