Connect with us

Marknadsnyheter

Anima Group AB ger verksamhetskommentar

Published

on

Sedan vårens verksamhetskommentar, har vi nu avverkat ytterligare några händelserika månader och det är hög tid för ytterligare en uppdatering om Bolagets spännande utveckling. Vi tar nu därför vid där vi slutade i vår senaste verksamhetskommentar, vid den då nära förestående ordinarie bolagsstämman.

Bolagets ordinarie bolagsstämma genomfördes den 27 maj och i samband med denna fattades beslut kring Bolagets framtida utveckling. Som det redogjordes för i föregående uppdatering anammade Hästkällaren Rid, Trav och Western AB under våren en ny förvärvsstrategi för att genomföra sina expansionsplaner och visioner om en breddad verksamhet inom sport-, fritids- och husdjursrelaterade områden. I och med detta upplevde vi att Bolaget så att säga började växa ur sin gamla kostym och vi kom snart till slutsatsen att det var dags för en helt ny. Det krävdes en re-branding av verksamheten. Bolagsstämman beslutade därför som ett första steg, att Hästkällaren Rid Trav & Western AB skulle få ett nytt namn – ett namn med mycket plats att växa i. I mitten på juni registrerades det nya namnet Anima Group AB, som bättre återspeglar verksamheten med dess nya inriktning och vision om en förgrening av verksamheter i synergi. Hästkällaren Rid Trav & Western registrerades samtidigt som ett särskilt företagsnamn för Bolagets befintliga e-handel.

Emissioner

Som tidigare förklarats finansieras expansionen och den nya förvärvsstrategin bland annat av emissioner av teckningsoptioner. Den ordinarie bolagsstämman beslutade därför om ytterligare en emission av vederlagsfria teckningsoptioner, om högst 762 502 teckningsoptioner, nu av serie TO2 2021/2022, för att stärka Bolagets aktiekapital.

Under maj månad genomfördes den första teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021, där 463 763 teckningsoptioner tecknades, vilket tillförde Bolaget totalt 3,34 MSEK före emissionskostnader. En andra teckningsperiod för de resterande 279 939 teckningsoptionerna av TO1 2021 genomförs mellan den 6:e och 20:e december 2021. Som nyligen pressmeddelats har Anima Group för dessa återstående teckningsoptioner av serie TO1 2021 erhållit ett garantiåtagande om totalt 2 015 561 SEK vilket motsvarar 100 procent av den totala emissionslikvid som dessa teckningsoptioner kan inbringa.

Försäljningen ur olika perspektiv

Under sommarmånaderna uppnådde vi flera försäljningsrekord i vår e-butik Hästkällaren Rid, Trav & Western. Sommar- och semestermånaderna är normalt en tid då försäljningen i e-butiken minskar något, men precis som föregående år såg vi i år en positiv utveckling med starkare försäljning under denna period. Det har funnits ett flertal faktorer som inverkat negativt på årets försäljning på olika sätt och därför var detta särskilt välkommet. Det kan bland annat nämnas att mässan vid Falsterbo Horse Show där vi brukar medverka med tältförsäljning, i år återigen ställdes in med anledning av coronapandemin. Försäljningen vid mässan är normalt sett en god inkomstkälla för Bolaget och vi hoppas därför starkt att situationen vänder och att vi får möjlighet att medverka igen under sommaren 2022. Därutöver har vi även drabbats av bristfälliga varuleveranser, både på grund av pandemin och olyckan i Suezkanalen, vilket ytterligare begränsat möjligheterna att uppnå vår fulla kapacitet när det kommer till försäljning. Den trots allt goda försäljningen under de gångna månaderna visar på en lovande framtid.

Ett första förvärv

En viktig milstolpe nåddes under september månad då Bolaget genomförde sitt första förvärv. Det förvärvade bolaget, MyOne Handels AB är ett e-handelsföretag med produkter för ryttare, häst, hund och katt, baserat i Kungsbacka, vilket innebär att Anima Group AB stärker sin tillväxt inom detta e-handelsområde.

Synergier kommer att kunna uppnås bland annat genom ett gemensamt centrallager för Hästkällarens och MyOne Handels AB:s e-handel. Vid centrallagret som är baserat i anslutning till Bolagets huvudkontor i Flygsfors, kommer man att samordna lagerhållning, packning och frakter, vilket kommer att medföra stora besparingar och effektiviseringar för det förvärvade bolaget. Enbart genom möjligheten att utnyttja Anima Group AB:s fraktavtal kommer MyOne Handels AB att kunna göra besparingar inom denna kostnadspost på omkring 37%. Vi ser även stora möjligheter att hos det förvärvade bolaget effektivisera inköp och registrering av varor då rutinerna för detta till viss del varit bristfälliga och onödigt tidskrävande. Vår personalstyrka arbetar i dagsläget hårt för att steg för steg implementera dessa effektiviseringar och förbättringar hos det nya bolaget.

Bolaget MyOne Handels AB innehar en stor potential för tillväxt inom försäljning, då det har en kundstock om 91 000 individer. Vid förvärvet inbringade denna kundstock omkring 2,5 MSEK om året, vilket kan jämföras med Hästkällarens omkring 20 000 kunder som under 2020 gav en nettoomsättning på omkring 9 MSEK (Kundstocken ökade under 2021 till omkring 30 000 kunder).

Ytterligare en styrka hos det förvärvade bolaget är att man tidigare importerat och sålt egenproducerade varor under egna varumärken. Denna del av verksamheten kommer nu att återupptas och är ett första steg i att uppnå Bolagets mål att tillverka egendesignade produkter under egna varumärken, för att bättre kunna kontrollera miljöpåverkan, pris och kvalitét.

I skrivande stund görs förberedelser för att fullt ut öppna upp MyOne Handels AB:s fysiska lagerbutik i Kungsbacka, som enbart haft begränsade öppettider under pandemitiden. Samtidigt planerar vi för att under sommaren 2022 öppna den nya lagerbutiken som är under uppbyggnad vid huvudkontoret i Flygsfors.

Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen av det förvärvade bolaget med goda förhoppningar om att kunna plocka fram dess fulla potential. Samtidigt undersöker vi nu möjligheterna att i närområdet förvärva ytterligare bolag inom produktion.

Förändringar i styrelsen

I slutet av september inkom en begäran från ett flertal aktieägare om att kalla till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter. Styrelsen har därefter fått en ny sammansättning och vi var glada att efter den extra bolagsstämman den 21 oktober kunna välkomna tre nya medlemmar till styrelsen. De nya medlemmarna bidrar med kunskap och kompetens inom såväl Bolaget själv, som inom förvärv och företagsutveckling. I anslutning till valet av nya styrelseledamöter valdes även Bolagets tidigare VD Daniel Karlsson till styrelsens ordförande och han meddelade samtidigt att han kommer att vara arbetande på denna post. Maria Karlsson som arbetat i Bolaget sedan starten valdes till tillförordnad VD för Bolaget.

Team Anima Group

För ytterligare information kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post:
[email protected]

Om Anima Group AB

Anima Group AB Anima Group är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och
förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ny VD på BNP Paribas Cardif i Norden

Published

on

By

Åsa Blessner tillträder som ny VD för BNP Paribas Cardif i Norden – BNP Paribas försäkringsgren. ”Vi är glada att Åsa ansluter till oss för att ytterligare utveckla vårt erbjudande i Norden, säger Eirik Winter, VD för BNP Paribas Group i Norden. ”Hennes breda erfarenhet är ett värdefullt tillskott för vår verksamhet i Norden. Ansvarsfull försäkring är en viktig del för våra kunder, för att möta framtiden med säkerhet och förverkliga sina planer.”

Åsa Blessner kommer närmast från Santander Consumer Bank Nordic och har en bred internationell bakgrund från den finansiella sektorn och management consulting med fokus på strategi, digitalisering och affärsutveckling.

Åsa Blessner kommenterar –
”Dagens utmanande ekonomiska läge har ökat behovet av större skydd. Levnadskostnaden är högre och oron kopplat till att förlora sin inkomst är högre. Cardifs fokus på att göra försäkring mer tillgängligt är viktigt för kunder idag. Hur vi lever våra liv (och konsumerar) utvecklas. Nya behov för försäkringsskydd skapas, försäkringsprodukterna och villkoren
 måste vara lätta att förstå och skapa bra värde för kunden. Försäkring går även mot att bli alltmer integrerat i våra kunders och partners köpresa, och tecknande av en försäkring måste vara snabbt och lätt. Vi kommer att sträva efter att förbättra kundupplevelsen ytterligare.
Cardifs globala nätverk och expertisen inom försäkringsvetenskap och analys är en fantastisk resurs för att se trender och identifiera möjligheter. Jag ser fram emot att lära känna teamet och utveckla framtidens försäkringserbjudande tillsammans med våra partners.”

”Jag vill även passa på att tacka Jacques Faverol för att ha byggt upp Paribas Cardif verksamhet i Norden och önska honom all lycka till framöver”, säger Eirik Winter.

Åsa Blessner tillträder som VD på BNP Paribas Cardif i Norden den 5 december.

Jennie Casselborg
Head of Communications & Company Engagement -Nordic Region
[email protected]

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsgrenen av den internationella bankkoncernen BNP Paribas, den största banken i den Europeiska Unionen. BNP Paribas Cardif har närmare 100 miljoner försäkringstagare världen över, och är idag även världsledande inom låneskydd. BNP Paribas Cardif har funnits på den nordiska marknaden i över 20 år. De 125 anställda på kontoren i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Oslo arbetar kontinuerligt med att hela tiden ligga i framkant och hitta nya lösningar för att stärka samarbeten och kundvärden. BNP Paribas Cardif jobbar enligt en b2b2c-modell, vilket innebär att det alltid finns en partner som mellanhand och att slutkunden är deras gemensamma. Med en kombination av expertis, engagemang och teknologi skapar och utvecklar de tillsammans med sina partners produkter och tjänster som genererar ett mervärde.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Krigsvetenskapsakademien inbjuder allmänheten att delta i akademisammankomst 7 dec

Published

on

By

Sammankomsten äger rum onsdagen den 7 december 2022 med start kl 16.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Allmänheten är välkommen att följa den öppna delen som beräknas pågå till ca kl 19.00 med en kort paus kl 18 då smörgås samt öl/vatten finns att tillgå.

Anmälan krävs och sker via akademiens hemsida »

På programmet:

Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman Björn von Sydow samt utdelning av det Tibellska priset till Sophie Bosdotter och Tommy Wellborg för bästa artikel i Akademiens Handlingar och Tidskrift. Därefter får vi lyssna till följande tre anföranden: 

”Datadrivna försvarsförmågor – trender och vägval”

Inträdesanförande av ledamoten Johan Sigholm, som är överstelöjtnant, flygingenjör och sektionschef vid Försvarsmaktens högkvarter. 

Det har sagts att data passerat oljan som världens mest värdefulla tillgång. Att lyckas förädla ständigt ökande datavolymer till information och insikter, samt att vidare omsätta dessa till beslutsunderlag och verksamhetsvärde, är dock möjligtvis något mer utmanande än raffinering av petroleum. Försvarsmakten står inför flera utmaningar i sin pågående förändringsresa mot att bli en datadriven organisation. De strategiska vägval som nu görs får sannolikt stor betydelse för vår förmåga att hantera kommande oförutsedda och komplexa händelseutvecklingar, såväl som att bli en attraktiv partner inom Nato. Ett målmedvetet och kontinuerligt digitaliseringsarbete, på flera fronter, blir avgörande för att kunna möta hoten från morgondagens kvalificerade motståndare.

”Geoekonomisk strategi – hur marknaden blev ett vapen och vad det betyder för stat och näringsliv”

Inträdesanförande av ledamoten Björn Fägersten, som är seniorforskare och chef för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. 

Vi ser idag en utökad konfliktyta i områden som under lång tid har setts som marknadsdrivna, till exempel finansiella transaktioner och dataflöden, innovation, utveckling av högteknologi och teknisk standardisering. Det faktum att stormaktsrivalitet och staters konflikter spelas ut på detta ”geoekonomiska” och tekniska fält får stor påverkan för såväl privata som offentliga aktörer. Hur påverkas Sverige av den nya geoekonomin och vad kan näringslivet göra när marknaden blir ett säkerhetspolitiskt verktyg? 

Säkerhet i vår tid – Nya perspektiv på säkerhet för global, nationell och individuell nivå”

Inträdesanförande av ledamoten Robert Egnell, som är professor och rektor vid Försvarshögskolan. 

Krig i Europa, radikalisering och terror, polarisering, destabilisering och informationspåverkan, klimatförändringar, pandemier, internationell brottslighet och migration. Vad betyder egentligen ”säkerhet” i dagens komplexa strategiska kontext och var går gränsen mellan säkerhetspolitik och andra politikområden? De traditionella säkerhetsperspektiven och begreppen sätter staten i centrum som både det främsta externa hotet, som det hotade objektet, och som lösningen på problemen. För att förstå och hantera dagens säkerhetsutmaningar krävs dock kompletterande perspektiv som inte bara säkrar nationens yttre gränser, utan som skapar samhällsstrukturer från det globala till det lokala, som skyddar medborgarna mot alla typer av hot och utmaningar. Målet är ett hållbart, robust och resilient, demokratiskt samhälle som kan hantera alla utmaningar, från skogsbranden till det fullskaliga kriget mot Ryssland. Men då måste vi våga tänka nytt!

Välkomna! 

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
[email protected]

Följ KKrVA på hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 226 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Så påverkas ekonomin för ett pensionärspar 2023

Published

on

By

Hur kommer ekonomin för ett pensionärspar påverkas nu när en lågkonjunktur står för dörren?
– Det kommer att kännas i plånboken för många pensionärer som enligt vår uträkning kan få en kostnadsökning på 60 procent 2023 jämfört med för två år sedan, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Det har varit stora prisökningar på bland annat mat, el och drivmedel under det senaste året men även på hygienartiklar, kläder och fritidsaktiviteter. Nya siffror och en uträkning från Länsförsäkringar och Konsumentverket visar hur mycket högre hushållskostnaderna kan bli för en pensionär 2023 jämfört med 2020.

Hushållsutgifter för ett par som gått i pension och bor i en bostadsrätt som köptes 2010 väntas öka rejält 2023. I våra uträkningar har vi tittat på de stigande priserna på livsmedel, kläder, hygien, fritid och räntekostnader på bolån. Vi har inte räknat in kostnader för uppvärmning av bostad eller drivmedel.

Under 2020 hade paret hushållsutgifter på drygt 11 000 kronor per månad. För 2023 kommer den siffran landa på knappt 18 000 kronor – alltså en ökning med 60 procent. Det samtidigt som att garantipensionen ökar med 8,7 procent och den allmänna pensionen med drygt 3 procent nästa år.

– På två år har det ekonomiska klimatet förändrats drastiskt. Sedan 2020 har en genomsnittlig pensionär inte fått i närmelsevis så mycket mer i plånboken. Pensionärer står nu inför en tid som först och främst handlar om att övervintra, säger Trifa Chireh, som menar att många hushåll kommer behöva se över sina utgifter och sitt sparande. Många kanske till och med måste börja arbeta igen för att klara av de höga utgifterna.

Så mycket ökar kostnaderna per månad för ett pensionärspar

2020 Stockholm Göteborg Malmö
Bostad 1 334 kr 1 089 kr 984 kr
Kläder 980 kr 980 kr 980 kr
Mat 4 980 kr 4 980 kr 4 980 kr
Hushållets utgifter* 2 260 kr 2 260 kr 2 260 kr
Fritid 1 120 kr 1 120 kr 1 120 kr
Hygien 960 kr 960 kr 960 kr
Mobil 300 kr 300 kr 300 kr
Summa 11 934 kr 11 689 kr 11 584 kr
2023 Stockholm Göteborg Malmö
Bostad 3 520 kr 2 878 kr 2 601 kr
Kläder 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr
Mat 6 140 kr 6 140 kr 6 140 kr
Hushållets utgifter* 4 490 kr 4 490 kr 4 490 kr
Fritid 1 220 kr 1 220 kr 1 220 kr
Hygien 1 340 kr 1 340 kr 1 340 kr
Mobil 200 kr 200 kr 200 kr
Summa 18 215 kr 17 568 kr 17 291 kr

*Förbrukningsvaror, hemutrustning, medier, hushållsel

Områden 2020 2023 Skillnad 2020–2023
Stockholm 11 934 kr 18 215 kr 6 281 kr
Göteborg 11 689 kr 17 568 kr 5 879 kr
Malmö 11 584 kr 17 291 kr 5 707 kr

Så har vi räknat

Priset på en bostadsrätt 90 kvm (Svensk Mäklarstatistik) som köptes 2010. Vi har räknat in att paret sålde en villa på 140 kvm samma år. Ränta jan 2021 (1,4 %). Ränta jan 2023 (3,7 %) med en belåningsgrad på 25 procent inkl. ränteavdrag. Då paret bor i en bostadsrätt har vi endast räknat med hushållsel. Vi har även räknat bort kostnaden för drivmedel. Kostnaderna för mat, hygien, kläder samt andra kostnader kopplat till ett hushåll 65+ är tagna från Konsumentverket.

För ytterligare information kontakta:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, telefon 073–094 28 52
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 41 850, [email protected]

 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.