Anima Group AB ger verksamhetskommentar

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Sedan vårens verksamhetskommentar, har vi nu avverkat ytterligare några händelserika månader och det är hög tid för ytterligare en uppdatering om Bolagets spännande utveckling. Vi tar nu därför vid där vi slutade i vår senaste verksamhetskommentar, vid den då nära förestående ordinarie bolagsstämman.

Bolagets ordinarie bolagsstämma genomfördes den 27 maj och i samband med denna fattades beslut kring Bolagets framtida utveckling. Som det redogjordes för i föregående uppdatering anammade Hästkällaren Rid, Trav och Western AB under våren en ny förvärvsstrategi för att genomföra sina expansionsplaner och visioner om en breddad verksamhet inom sport-, fritids- och husdjursrelaterade områden. I och med detta upplevde vi att Bolaget så att säga började växa ur sin gamla kostym och vi kom snart till slutsatsen att det var dags för en helt ny. Det krävdes en re-branding av verksamheten. Bolagsstämman beslutade därför som ett första steg, att Hästkällaren Rid Trav & Western AB skulle få ett nytt namn – ett namn med mycket plats att växa i. I mitten på juni registrerades det nya namnet Anima Group AB, som bättre återspeglar verksamheten med dess nya inriktning och vision om en förgrening av verksamheter i synergi. Hästkällaren Rid Trav & Western registrerades samtidigt som ett särskilt företagsnamn för Bolagets befintliga e-handel.

Emissioner

Som tidigare förklarats finansieras expansionen och den nya förvärvsstrategin bland annat av emissioner av teckningsoptioner. Den ordinarie bolagsstämman beslutade därför om ytterligare en emission av vederlagsfria teckningsoptioner, om högst 762 502 teckningsoptioner, nu av serie TO2 2021/2022, för att stärka Bolagets aktiekapital.

Under maj månad genomfördes den första teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021, där 463 763 teckningsoptioner tecknades, vilket tillförde Bolaget totalt 3,34 MSEK före emissionskostnader. En andra teckningsperiod för de resterande 279 939 teckningsoptionerna av TO1 2021 genomförs mellan den 6:e och 20:e december 2021. Som nyligen pressmeddelats har Anima Group för dessa återstående teckningsoptioner av serie TO1 2021 erhållit ett garantiåtagande om totalt 2 015 561 SEK vilket motsvarar 100 procent av den totala emissionslikvid som dessa teckningsoptioner kan inbringa.

Försäljningen ur olika perspektiv

Under sommarmånaderna uppnådde vi flera försäljningsrekord i vår e-butik Hästkällaren Rid, Trav & Western. Sommar- och semestermånaderna är normalt en tid då försäljningen i e-butiken minskar något, men precis som föregående år såg vi i år en positiv utveckling med starkare försäljning under denna period. Det har funnits ett flertal faktorer som inverkat negativt på årets försäljning på olika sätt och därför var detta särskilt välkommet. Det kan bland annat nämnas att mässan vid Falsterbo Horse Show där vi brukar medverka med tältförsäljning, i år återigen ställdes in med anledning av coronapandemin. Försäljningen vid mässan är normalt sett en god inkomstkälla för Bolaget och vi hoppas därför starkt att situationen vänder och att vi får möjlighet att medverka igen under sommaren 2022. Därutöver har vi även drabbats av bristfälliga varuleveranser, både på grund av pandemin och olyckan i Suezkanalen, vilket ytterligare begränsat möjligheterna att uppnå vår fulla kapacitet när det kommer till försäljning. Den trots allt goda försäljningen under de gångna månaderna visar på en lovande framtid.

Ett första förvärv

En viktig milstolpe nåddes under september månad då Bolaget genomförde sitt första förvärv. Det förvärvade bolaget, MyOne Handels AB är ett e-handelsföretag med produkter för ryttare, häst, hund och katt, baserat i Kungsbacka, vilket innebär att Anima Group AB stärker sin tillväxt inom detta e-handelsområde.

Synergier kommer att kunna uppnås bland annat genom ett gemensamt centrallager för Hästkällarens och MyOne Handels AB:s e-handel. Vid centrallagret som är baserat i anslutning till Bolagets huvudkontor i Flygsfors, kommer man att samordna lagerhållning, packning och frakter, vilket kommer att medföra stora besparingar och effektiviseringar för det förvärvade bolaget. Enbart genom möjligheten att utnyttja Anima Group AB:s fraktavtal kommer MyOne Handels AB att kunna göra besparingar inom denna kostnadspost på omkring 37%. Vi ser även stora möjligheter att hos det förvärvade bolaget effektivisera inköp och registrering av varor då rutinerna för detta till viss del varit bristfälliga och onödigt tidskrävande. Vår personalstyrka arbetar i dagsläget hårt för att steg för steg implementera dessa effektiviseringar och förbättringar hos det nya bolaget.

Bolaget MyOne Handels AB innehar en stor potential för tillväxt inom försäljning, då det har en kundstock om 91 000 individer. Vid förvärvet inbringade denna kundstock omkring 2,5 MSEK om året, vilket kan jämföras med Hästkällarens omkring 20 000 kunder som under 2020 gav en nettoomsättning på omkring 9 MSEK (Kundstocken ökade under 2021 till omkring 30 000 kunder).

Ytterligare en styrka hos det förvärvade bolaget är att man tidigare importerat och sålt egenproducerade varor under egna varumärken. Denna del av verksamheten kommer nu att återupptas och är ett första steg i att uppnå Bolagets mål att tillverka egendesignade produkter under egna varumärken, för att bättre kunna kontrollera miljöpåverkan, pris och kvalitét.

I skrivande stund görs förberedelser för att fullt ut öppna upp MyOne Handels AB:s fysiska lagerbutik i Kungsbacka, som enbart haft begränsade öppettider under pandemitiden. Samtidigt planerar vi för att under sommaren 2022 öppna den nya lagerbutiken som är under uppbyggnad vid huvudkontoret i Flygsfors.

Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen av det förvärvade bolaget med goda förhoppningar om att kunna plocka fram dess fulla potential. Samtidigt undersöker vi nu möjligheterna att i närområdet förvärva ytterligare bolag inom produktion.

Förändringar i styrelsen

I slutet av september inkom en begäran från ett flertal aktieägare om att kalla till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter. Styrelsen har därefter fått en ny sammansättning och vi var glada att efter den extra bolagsstämman den 21 oktober kunna välkomna tre nya medlemmar till styrelsen. De nya medlemmarna bidrar med kunskap och kompetens inom såväl Bolaget själv, som inom förvärv och företagsutveckling. I anslutning till valet av nya styrelseledamöter valdes även Bolagets tidigare VD Daniel Karlsson till styrelsens ordförande och han meddelade samtidigt att han kommer att vara arbetande på denna post. Maria Karlsson som arbetat i Bolaget sedan starten valdes till tillförordnad VD för Bolaget.

Team Anima Group

För ytterligare information kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post:
[email protected]

Om Anima Group AB

Anima Group AB Anima Group är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och
förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *