Annika Helker Lundström ny ordförande i WWFs styrelse

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi och Återvinningsindustrierna, har valts till ny ordförande i WWFs styrelse vid organisationens årsmöte. Såväl styrelsen som förtroenderådet har fått nya ledamöter.

       
 
Annika Helker Lundström är ny styrelseordförande för WWF.

Jag ser mycket fram emot att arbeta med världens största naturvårdsorganisation. Den gedigna kunskap om djur och natur som finns och det världsomspännande nätverket är av avgörande betydelse i den omställning vi står inför. Arbetet med biologisk mångfald ligger mig också varmt om hjärtat, ett arbete som måste intensifieras inom både näringsliv och politik, säger Annika Helker Lundström, Världsnaturfonden WWF Sveriges nya ordförande.

Annika Helker Lundström – som efterträder Axel Wenblad efter nio år på posten–valdes in i styrelsen 2021. Hon har en bred erfarenhet från olika delar av samhället, utöver vd-posterna bland annat som ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet och som nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

Andra nya ledamöter är Madeleine Fogde och Niclas Grunewald. Madeleine Fogde har lång erfarenhet av arbete med bistånd inom hållbart jordbruk, livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning i Afrika. Numera är hon programchef vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Niclas Grunewald har en bakgrund som journalist och programledare för såväl Nyheterna på TV4 och Rapport, SVT. Han grundade Creo Media Group och är numera vd för World Television Sweden AB.

WWF har också ett rådgivande organ – förtroenderådet – som möts två gånger per år. Här sitter representanter för organisationer, myndigheter, näringsliv samt personligt valda ledamöter. H.M.K Carl XVI Gustaf lämnade posten som förtroenderådets ordförande vid årsmötet som hölls den 15 juni i Häringe slott. Kungen har varit hedersledamot i WWF sedan starten i början av 1970-talet och ordförande i WWFs förtroenderåd sedan 1987. Läs Kungens avskedstal här.

Maria Norrfalk går in som interimsordförande till dess att en ny ordförande har valts. I förtroenderådet finns också sedan tidigare kungafamiljen representerad genom Kronprinsessan Victoria, som är kvar som ledamot.

Jag vill verkligen tacka Kungen för hans ovärderliga insats för naturen och klimatet under så många år. Hans insatser och genuina intresse för naturvårdsarbetet har haft en stor betydelse i detta livsviktiga arbete, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Två nya ledamöter valdes in i förtroenderådet: Anna Waxin som är VD för Skärgårdsstiftelsen och har arbetat inom besöksnäring, fastighetsförvaltning samt skog- och jordbruksfrågor. Journalisten och författaren Henrik Ekman valdes också in som ny ledamot. Han är biolog men har mest arbetat som vetenskapsjournalist, naturfotograf och filmare.

Två av de ledamöter i förtroenderådet som representerar organisationer är också nya. Svenska Kyrkan representeras numera av ärkebiskopen Martin Modéus och Scouterna företräds av Johan Pettersson.

Alla ledamöter i styrelsen och förtroenderådet finns här:

För frågor, kontakta:
Nina Schmieder, [email protected], pressekreterare WWF, 0735-862622
Annika Helker Lundström, ny styrelseordförande WWF,[email protected] tel 0706-994185

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.