”Äntligen höjs räntorna, det är bra för spararna”

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Många ekonomer och investerare fasar för inflationsspöket som nu har visat sig på allvar. Men inte Garantums chefekonom Christer Tallbom.

– En högre inflation och höjda räntor är ett sundhetstecken. Det innebär att marknaden kan gå tillbaka till ett normalläge som vi inte haft sedan finanskrisen 2008.

Redan innan kriget i Ukraina fanns en stark oro på finansmarknaderna för stigande inflation, och farhågor om höjda räntor. Nu har den utvecklingen snabbats på och räntorna stiger tidigare och mer. Fast är det dåligt?

Nuvarande inflationsbrasa kommer att dämpas
– Om världen hade besparats kriget skulle sannolikt inflationsbrasan nu ha börjat falna. Trots stigande priser på energi och andra varor bedömer vi ändå att den här utvecklingen är övergående, säger Christer Tallbom.

Han menar att den huvudsakliga orsaken till det ökade inflationstrycket är att produktionen inte har klarat av att möta efterfrågan i den extremt snabba ekonomiska återhämtningen.

– Men successivt kommer de att hamna i fas och nuvarande inflationsbrasa dämpas.

Högre ränta är sunt
Att räntorna nu börjat stiga är inte något negativt, utan tvärtom ett sundhetstecken.

– Det är naturligt och rimligt utifrån den starka globala tillväxten. Inflationen stiger nu men kommer så småningom att plana ut och då stabiliseras på en högre nivå än vi har vant oss vid allt sedan finanskrisen. En successiv normalisering också av räntor blir därför en naturlig följd, menar Christer Tallbom och påminner om att dagens rekordlåga räntenivåer är helt unika.

– Perioden efter Lehman Brothers-kraschen har varit udda i ett historiskt perspektiv, där en lägre tillväxt lett till att deflation varit ett större orosmoment för världens centralbanker än inflation.

Därför ska du glädjas över höjd ränta
– Även om en snabbt förändrad ränteinramning skapar oro bland såväl investerare som högt belånade hushåll är det nödvändiga åtgärder av centralbankerna. Annars finns risk för en inflationsspiral med ännu större räntehöjningar längre fram och lågkonjunktur, säger Christer Tallbom.

Genom att nu mota Olle i grind skapas god grund för en uthållig, stark ekonomisk utveckling med ökad sysselsättning, högre inkomster för hushållen och bibehållna bra vinstutsikter för företagen.

– Förutsättningarna är de bästa på länge för att världsekonomin äntligen fullt ut ska kunna repa sig från den förra stora ekonomiska krisen – finanskrisen, avslutar Christer Tallbom.

Pressmaterial:
Ladda ner pressbilder här.

För mer information kontakta:
Patrick Bejerskog, Mediakontakt Garantum, [email protected]
Christer Tallbom, Chefekonom Garantum, [email protected] 

Om Garantum
Garantum är Nordens största arrangör av strukturerade produkter. Via en fintech-hub skräddarsydd för individanpassad rådgivning erbjuds även private banking, utvalda fonder, diskretionär förvaltning, aktiehandel, analyser och rådgivning lokalt nära kunden. www.garantum.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.