Connect with us

Marknadsnyheter

Är renovering verkligen en investering?

Published

on

Det finns många olika åsikter om renoveringar – vissa ser dem som en investering, medan andra ser dem som ett slöseri med pengar. Det beror mycket på hur man tittar på det. Om man tittar på renoveringar som en investering i sitt hem, då kan det faktiskt vara en bra idé.

En byggare renoverar

Är det värt att renovera ett hus?

Att renovera ett hus tar mycket tid och pengar och man förväntar sig i slutändan att man ska få tillbaka något av de pengarna man har lagt ner. Antingen får man tillbaks det genom att hemmets värde stiger eller genom att man sparar pengar i längden genom exempelvis lägre energikostnader. Detta gäller dock inte alla typer av renoveringar; det finns renoveringar som verkligen inte gör någon skillnad för hur mycket hemmet är värt eller hur mycket energi det förbrukar. I de flesta fall är det dock bäst att se renoveringar som en investering, eftersom det blir en förbättrad levnadsstandard för dig och det vanligtvis visar på ett ökat värde av huset. 

Att planera en budget för din renovering

Att planera en budget för din renovering är ett viktigt steg i processen. Du vill inte att ditt hem ska se ut som alla andras, utan du vill ha det unikt och anpassat efter dina behov. Därför är det viktigt att du tar tid på dig att planera en budget som passar just dig och ditt hem. En renovering är för dom flesta en investering som kräver extra hjälp från banken och det är viktigt att ta hjälp av exempelvis Advisa i Sverige för att förbättra dina lån. 

På så vis ser du till att optimera din budget för renoveringen. Det finns många olika saker att tänka på när du planerar din budget, men här är några tips:
 

  • Titta igenom alla kostnader och se till att du har råd med allt.
  • Se till att du har råd med alla material som behövs, och ta hänsyn till eventuella fraktkostnader.
  • Försök att hitta billigare alternativ till dyrare material.
  • Planera hur mycket tid det kommer att ta för dig att genomföra renoveringen, och se till att du har råd med alla timmar.
     

När är det lämpligast att renovera ett hus?

Det finns ingen exakt tid för när man ska renovera sitt hus, utan det beror på flera olika faktorer. Man måste titta på hur gammalt huset är, hur mycket skada det har, och vad man vill åstadkomma med renoveringen. 

Om man bara vill uppdatera lite och fräscha upp huset, kan det räcka med en liten renovering var 5-10 år. Men om man vill göra stora förändringar, som till exempel att byta ut alla golv eller tapeter, kan det behövas mer omsorgsfullt planerande och en större budget. 

Husrenoveringar tar ofta längre tid än man tror, så det är viktigt att inte underskatta arbetet. Det är också en bra idé att anlita professionella hantverkare för de flesta jobben, så att man slipper stressen och vet att allt blir gjort på rätt sätt.

Glöm inte av att du också kan göra avdrag för renoveringar och nybyggnad när du sen säljer din bostad. Läs mer på Skatteverket om just det.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.