Connect with us

Marknadsnyheter

Arbetsmarknadskonflikten påverkar bostadshandeln negativt

Published

on

Enligt Sp-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen bromsar arbetsmarknadskonflikten, oenigheten mellan regeringen och fackföreningarna samt följderna av de pågående strejkerna bostadshandelns återhämtning i Finland. Bostadsmarknadens djupa tillbakagång som redan pågått länge försvåras ytterligare av att det inte verkar finnas ett effektivt botemedel för att avhjälpa situationen.

– Bostadshandelns återhämtning förutsätter att konsumenternas förtroende stiger från bottennoteringen. I det aktuella osäkra ekonomiska läget färgat av arbetskonflikterna har konsumenterna inte tillräckligt med mod för att fatta beslut om stora anskaffningar. Situationen på arbetsmarknaden orsakar stor osäkerhet och bromsar därför bostadshandelns återhämtning, säger Sp-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen.

– Situationen försvåras ytterligare av att bostadshandelns tillbakagång redan har pågått länge i nästan ett och ett halvt år. Ännu för ett tag sedan hade man kunnat underlätta det svåra läget på bostadsmarknaden med räntepolitik. För tillfället har dock så många nya osäkerhetsfaktorer dykt upp i vår ekonomiska miljö att det inte längre räcker med att bara sänka räntorna för att få till stånd en efterlängtad boost på bostadsmarknaden. Man måste komma ihåg att också känslor alltid spelar en stor roll när det gäller bostadsköp. Människorna har nu annat i tankarna än att sälja, köpa eller byta bostad.

– Av bostadshandelns viktigaste drivkrafter hotas nu även sysselsättningen och konsumenternas förtroende på grund av de pågående arbetskonflikterna. Jag förstår att många nu är oroliga och till och med rädda för vad som håller på att hända i Finland och för hur det ska gå med vår konkurrenskraft och välfärdsstat. Det är förståeligt att man i en sådan situation inte vågar köpa eller byta bostad, även om behovet finns, betonar Rantanen.

Starten på bostadshandelns återhämtning fördröjs

– Sänkta räntor i kombination med ökad köpkraft har en positiv inverkan på bostadshandelns återhämtning. Sänkta räntor har även en psykologisk betydelse för personer med bostadslån. Jag tror att konsumenternas förtroende kommer att stärkas senast när ECB börjar sänka räntorna. Konsumenternas förtroende måste stärkas innan man vågar fatta beslut om en av de största investeringarna i livet, det vill säga ett bostadsköp, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Sänkta räntor är inte längre det enda som bostadsmarknaden väntar på för att kunna återhämta sig. Hur sysselsättningen i Finland utvecklas spelar också en roll. Som tur ser det ut som att arbetslösheten bara kommer att stiga med någon tiondels procent i år. Nästa år väntas arbetslösheten vända och börja sjunka igen.

– Starten på bostadshandelns återhämtning fördröjs med minst några månader framöver. Själv förutspår jag att antalet bostadsköp börjar stiga tidigast i sommar. I år kommer vi dock tyvärr att fortfarande se en ganska stillsam ökning av antalet bostadsköp, säger Rantanen.

Även för höga begärda pris på bostäder bromsar bostadshandeln

– Bostadshandeln bromsas för tillfället även av för höga begärda pris på bostäder som kommer till försäljning. Många nya objekt har prissatts och prissätts fortfarande enligt säljarnas önskemål med ett högt prisspann. Bostadspriserna har dock sjunkit i hela Finland, och på vissa ställen betydligt. Det här borde bättre beaktas i de begärda priserna för bostäder, konstaterar Rantanen.

– Det är förståeligt att säljarna vill ha ett så bra pris som möjligt för sina bostäder och inte sälja dem med förlust. Men om bostaden köptes för några år sedan, då priserna var höga, är det omöjligt att få samma pris för den idag. Man bör dock komma ihåg att försäljaren nu även kan köpa en ny bostad för ett klart lägre pris än för några år sedan. Mellanskillnaden avgör vid byte av bostad, och inte marknadsläget.

– Rätt prissättning har för tillfället en mycket stor betydelse för om bostaden väcker ett intresse och för hur snabbt den säljs, säger Rantanen.

– I januari–februari gjordes 5931 köp av gamla bostäder och 207 köp av nybyggda bostäder i Finland. Siffrorna är ofattbart låga. Trots byggfirmornas erbjudandekampanjer riktas efterfrågan i huvudsak mot gamla bostäder i Finland just nu. Av bostadsköpen i januari–februari var så många som 96,6 procent köp av gamla bostäder.

– I januari–februari gjordes 14,8 procent färre bostadsaffärer i Finland än i februari ett år tidigare. Nedgången i februari 2023 jämfört med februari 2022 var 24,6 procent. Förändringen av ett bostadsköps värde har varit ännu större än det här. Ett bostadsköps värde sjönk förra månaden med 30 procent jämfört med ett år tidigare och jämfört med februari 2022 är nedgången så stor som 46,2 procent. Det har varit en ordentlig utförsbacke, säger Rantanen.

Källa: Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har cirka 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.