ARTE COLLECTUM I AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 2022

| 31 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande
31 augusti 2022, klockan 18:00 – Stockholm.
Arte Collectum I AB (publ)

www.artecollectum.com

Arte Collectum I AB, org. nr 559350–6909, (”Fonden”), avger delårsrapport avseende perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2022.

  • Rörelseresultatet uppgick till -331 TEUR.
  • Resultat efter skatt uppgick till -335 TEUR.
  • Nettoandelsvärde (NAV) per andel i Fonden uppgick till 100,0 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Investeringsverksamheten har inletts planenligt.
  • Fonden har förvärvat verk från världsledande gallerier i enlighet med sin investeringspolicy.
  • Ett antal av Fondens verk kommer inkluderas i prestigefyllda museiutställningar i USA och Europa i linje med Fondens investeringspolicy och strategi med att framhäva konstnärskap, bygga proveniens och skapa värdeökning.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.artecollectum.com.

* * *

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Belenius, verkställande direktör

Telefon: +46 708 55 68 56

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information Arte Collectum I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson onsdagen den 31 augusti klockan 18:00.

Om Arte Collectum I AB

Arte Collectum I AB är en alternativ investeringsfond. Verksamheten består av att förvärva, äga och förvalta olika typer av konstverk som bedöms ha starka indikationer på framtida värdeökning under de kommande åren. Portföljen är diversifierad med ett globalt mandat med fokus på konstnärer som är aktiva i konstvärldens centrum: Europa, USA, Storbritannien och Hong Kong. Fonden strävar efter att uteslutande köpa absoluta toppverk. Framgångsrika konstinvesteringar kräver stort kapitalåtagande samt expertis och kontaktnät. Fonden ger tillgång till investeringskommittén som har stor kunskap och erfarenhet av den globala konstmarknaden. Investeringskommittén har sammantaget köpt konst för ca 2 miljarder euro och varit framgångsrika vid handel med konst ur ett värdeökningsperspektiv. För att framhäva konstnärskap, bygga proveniens och skapa värdeökning, kommer investeringskommittén och Arte Collectum-teamet att verka för att fondens verk inkluderas i prestigefyllda museiutställningar runt om i världen, och publiceras i tidskrifter och böcker. Arte Collectum har en egen compliancefunktion, granskningskommitté, vars huvudsakliga uppgifter är att följa regelverk, minimera intressekonflikter och säkerställa konstverkens äkthet och proveniens.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.