Artikel med PExAs metod beskriver potential för patientindividuella inställningar av ventilator

| 5 augusti, 2021 | 0 kommentarer

I en publicerad vetenskaplig artikel i ERJ Open Research undersöks hur PExAs metod skulle kunna användas för att övervaka patienter som ventileras mekaniskt.

Mekanisk ventilation kan i sig orsaka lungskada (Ventilatorinducerad lungskada, VILI). För att minska VILI används olika strategier för ventileringen, t ex tryckstyrd ventilation (PCV) eller volymkontrollerad ventilation (VCV). Antagande av ventilationsstrategier som minskar VILI är ett viktigt mål för ventilationshantering. För närvarande finns inom vetenskapen ingen konsensus vilken strategi som är att föredra. Forskarna bakom artikeln har använt PExAs metod för att undersöka om och hur utandade partiklar kan användas för att övervaka mekanisk ventilation i olika ventilationslägen.

Författarna föreslår att flödet av utandade partiklar kan användas för att övervaka mekanisk ventilation i framtiden och för att anpassa ventilatorinställningarna till varje enskild individ. Man föreslår också att ytterligare forskning bör undersöka förhållandet mellan olika ventilationsstrategier då ett lägre partikelflöde kan indikera en skonsammare ventilering hos en sövd patient där målet är att undvika mekanisk belastning på lungan.

Erik Ekbo, VD PExA AB kommenterar:
– Forskningen med PExAs ventilatoranpassade modell har gått framåt i snabb takt. Vi ser en stor potential inom detta området och möjligen en snabbare väg framåt mot en klinisk applikation. Detta arbete ligger också väl i linje med det pågående PExA-baserade, Vinnova stöttade projektet ”Innovation av system för tidig upptäckt av lungskada under respiratorbehandling”.

Länk till artikel: https://openres.ersjournals.com/content/erjor/7/3/00961-2020.full.pdf

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: [email protected]

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *