Connect with us

Marknadsnyheter

Atea stöttar äldreomsorgen i samarbete med Film and Tell

Published

on

Atea sätter extra fokus på äldreomsorgen under Vitalis 2023 i syfte att få beslutsfattare i Sverige att se mångfalden av möjligheter med digitala lösningar inom vård och omsorg. Ambitionen är att öka kunskapen och att bidra till en bättre äldreomsorg. Därför presenterar Atea ett nytt samarbete med dokumentärfilmsbolaget Film and Tell som står bakom dokumentärfilmen och initiativet ”Leva tills jag dör”.

Under Vitalis 2023, Nordens ledande e-hälsomöte, står dokumentärfilmen Leva tills jag dör i fokus under Ateas programpunkt. Inom ramen för samarbetet med Film and Tell vill Atea öka kunskapen kring hur IT kan vara ett stöd till ökad självständighet bland äldre och ett komplement i vårdarbetet.

– Filmen belyser äldreomsorgen och hur det är att bo på ett äldreboende. Huvudpersonen Monica är aktivitetscoach, en eldsjäl som verkligen gör allt för sina brukare, säger Malin Sölsnaes, Chef vård & omsorg på Atea. I filmen blir de äldre sedda och hörda; de sociala aspekterna, värdigheten och guldkanten i tillvaron kommer fram. Man får även en fin bild av slutet på livet. Filmen visar hur vi skulle vilja ha det, när det är som bäst.

Filmens fokus handlar om vikten av den mänskliga faktorn, det vill säga närhet, omhändertagande och omtänksamhet.

Dock är det inte alltid på samma sätt som det illustreras i filmen att bo på ett äldreboende i dag. Det råder personalbrist på vissa delar och det är svårt att attrahera yngre att vilja arbeta inom äldreomsorgen. Konsekvensen blir att eldsjälar som Monica inte orkar arbeta kvar om de inte får tillräckligt med stöd, säger Malin Sölsnaes.

Atea ingick samarbete med Film and Tell och engagerade sig i filmprojektet av en enkel anledning; att rikta fokus på de digitala möjligheterna som komplement inom äldreomsorgen. Malin Sölsnaes menar att allt fler äldre behöver omsorg. Arbetet är ofta tungt på grund av många olika och komplexa vårdbehov. Där ser hon framförallt digitaliseringen som ett sätt att främja arbetsmiljön, locka nya medarbetare och höja statusen inom äldreomsorg.

– Kommer man som nyanställd till hemtjänsten ska man känna att man är lika viktig som den som jobbar inom tekniska förvaltningen. Digital teknik behövs för att komplettera de mänskliga händerna. Mobila arbetssätt inom hemtjänsten via smartphones och digitala plattformar behöver också öka. Än i dag arbetar en stor del av de anställda i hemtjänsten med papper och penna, säger Malin Sölsnaes.

Planerar bioturné

Atea har sedan 2019 haft extra fokus mot vård och omsorg. Under våren och hösten arrangerar Film and Tell tillsammans med Atea och övriga partner i initiativet en bioturné i elva kommuner runt om i landet: man samlas i en lokal biograf, visar filmen och bjuder in till samtal i syfte att tillsammans med tjänstemän, politiker och andra personer i ledande positioner få igång en dialog om hur vi får en ökad livskvalitet och meningsfull äldreomsorg för alla. Ambitionen är att få en positiv förändring.

Möt Atea på Vitalis 2023. Läs mer här.

Hela filmen finns även att se på UR Play.

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Bell, PR-ansvarig, Atea Sverige
+46 8 752 14 62
kevin.bell@atea.se

Om Atea
Atea är den ledande leverantören av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum. Atea finns representerade i 88 städer med över 8 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Atea levererar hårdvara och mjukvara från ledande globala tillverkare och tillhandahåller konsulter och tjänstelösningar. Vi hanterar, driftar och utvecklar våra kunders IT-miljöer. Atea hade en omsättning på cirka 47 miljarder NOK (2022) och finns listat på Oslo Börs. www.atea.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändring i Eltels koncernledning – CFO Saila Miettinen-Lähde lämnar Eltel

Published

on

By

Saila Miettinen-Lähde, Chief Financial Officer (CFO) för Eltel, kommer att lämna sin roll från och med den 31 juli 2023. En rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.

”Saila har varit en uppskattad medlem av vår koncernledning och jag vill uttrycka min tacksamhet för hennes engagemang och insatser under den transformationsperiod som Eltel har gått igenom. När vi nu går in i ett nytt skede i vår strategi, med fokus på tillväxt och affärsexpansion, är det också logiskt med en förändring i ledarskapet av vår finansfunktion”, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef för Eltel.

För mer information:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rättelse på rättelse av: Vultus AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Published

on

By

På grund av ett beräkningsfel stämmer inte uträkningarna i föregående pressmeddelande och påföljande rättelse, korrekt version enligt nedan:

Teckningstiden i Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 7 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 42 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 77 procent. Vultus tillförs därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 1,4 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 1,7 MSEK aktiverats. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 77 procent, vilket medför att Vultus tillförs cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Totalt har 2 146 308 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 2 774 009 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 4 920 317 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vultus ha ökat med 4 920 317 aktier, från 4 970 020 aktier till 9 214 543 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 984 063,4 SEK, från 994 004 SEK till 1 978 067,4 SEK. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 43,3 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 22 juni 2023.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Vultus anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut och Skill Advokater AB som legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world’s farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types – in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Brand i byggnad, Landvetter, Härryda kommun

Published

on

By

Klockan 15.17 fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i ett flerbostadshus på Landevigatan i Landvetter

Det är en fullt utvecklad brand. Räddningstjänsten är på plats och just nu pågår begränsningsarbete, branden är inte under kontroll. 

Det finns inga uppgifter om personskador. Informationen uppdateras.

Infosektionen 031-335 26 29

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.