Återköp av aktier i Betsson AB samt offentliggörande i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Betsson AB har under perioden 24 mars 2020 – 26 mars 2020 återköpt sammanlagt 729 168 egna aktier inom ramen för det automatiserade återköpsprogram som styrelsen har infört med syftet att förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet. Det maximala beloppet för återköp inom programmet (60 miljoner svenska kronor) har därigenom uppnåtts och programmet avslutas.

Återköpsprogrammet, som Betsson AB offentliggjorde den 20 mars 2020 och som enligt offentliggörande den 23 mars 2020 genomförts som ett automatiserat återköpsprogram, har genomförts i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Under perioden 24 mars 2020 – 26 mars 2020 har aktier i Betsson AB återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2020-03-24 300 000 34,6624 10 398 720
2020-03-25 410 000 36,4475 14 943 475
2020-03-26 19 168 36,4417 698 515

Förvärven har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Betssons räkning inom ramen för det pågående automatiserade återköpsprogrammet. Efter ovanstående förvärv uppgick Betsson AB:s innehav av egna aktier per den 26 mars 2020 till 7 840 908 aktier. Det totala antalet aktier i Betsson AB uppgår till 144 493 238 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 mars 2020 till och med den 26 mars 2020 har sammanlagt 1 762 316 aktier för sammanlagt 59 999 969 svenska kronor återköpts, varav 729 168 aktier för sammanlagt 26 040 710 svenska kronor inom ramen för det automatiserade programmet.

Sammanlagt fick aktier för maximalt 60 miljoner svenska kronor (varav 26 040 740 svenska kronor inom ramen för det automatiserade programmet) återköpas. Då detta belopp nu nåtts avslutas programmet och inga ytterligare återköp kommer att genomföras inom ramen för detta program.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats, http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Offentliggörande i enlighet lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med 4 kap. 18 § lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) ska Betsson AB offentliggöra om någon av flaggningsgränserna i nämnda lag passeras. Efter ovanstående förvärv innehar bolaget idag 7 840 908 egna aktier, vilket motsvarar 2,7 procent av rösterna och 5,4 procent av kapitalet. Därmed har flaggningsgränsen om 5 procent passerats den 24 mars 2020.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
[email protected]
+46 (0)8 506 403 00

Martin Öhman, CFO Betsson AB
[email protected]
+46 (0)8 506 403 00

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 22:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *