Återta Sabbatsbergsbyns äldreboende i kommunal regi

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Idag redovisar Sveriges Radio Ekot nya graverande uppgifter om driften av Sabbatsbergsbyns äldreboende där det sedan tidigare varit klarlagt att vård- och omsorgsföretaget Attendo under pandemin inte klarade att erbjuda kohortvård, mörkade detta för anhöriga och försökte tysta den medarbetare som varnade om det.
Efter att tidigare förnekat det framgår det nu av polisförhör att Attendos högsta ledning visste om missförhållandena utan att agera tillräckligt. Socialdemokraterna kräver därför nu på nytt att äldreboendet återförs i kommunal regi.

Efter de missförhållanden som uppmärksammades i radiodokumentären ”Det illojala vårdbiträdet” genomförde Stockholms stads grönblåa majoritet en granskning som konstaterade att allvarliga fel visserligen hade begåtts men att företagsledningen lovat att bättra sig och att staden därför inte skulle vidta åtgärder mot företaget. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus krävde med anledning av detta i en skrivelse i kommunstyrelsen i juni månad år 2021 att allvarlig misskötsel ska få konsekvenser i form av att avtal hävs och att staden måste se över så att det inte finns andra motsvarande exempel.

I februari 2022 svarade äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) att åtgärderna som vidtagits varit tillräckliga och föreslog därför att staden inte ska vidta några andra åtgärder.

Nu avslöjas alltså att högsta företagsledningen vetat om problemen men inte åtgärdat dem innan de uppmärksammats i media. Det borde föranleda en ny prövning där staden kritiskt granskar om Attendo kan fortsätta driva äldreomsorg i Stockholm stad och att Sabbatsbergsbyns äldreboende återtas i kommunal regi.

– Det är orimligt att Stockholms stads grönblåa majoritet ser mellan fingrarna när det är uppenbara brister i privatiserad omsorg. Det visar att det är en övertro på privata lösningar och en ovilja att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Ska man driva omsorg i Stockholm ska man sköta sig – annars ska man åka ut, säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Sedan tidigare har Attendo blivit av med verksamhet i Uppsala efter dokumenterade brister och fusk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kommunen-haver-avtal-med-privat-vardgivare

Presskontakt: Tomas Gustavsson, [email protected], 076-122 91 99

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.