Athanases förvärv av aktierna i Catella Fondförvaltning AB genomfört

| 22 september, 2020 | 0 kommentarer

I enlighet med pressmeddelande den 10 juni 2020 var Athanase Industrial Partners (”Athanase”) förvärv av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg. Samtliga godkännanden är nu erhållna och förvärvet därmed genomfört.

Den slutliga köpeskillingen uppgår till 140 mkr och den totala resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -9 mkr varav kostnader om 7 mkr redovisats under första halvåret 2020. Resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -2 mkr under tredje kvartalet 2020.

Det strategiska partnerskapet mellan Catella och Athanase där man genom Catella Fondförvaltning AB avser att utveckla och förbättra kunderbjudandet fortgår. Catella har under januari 2022 rätt att avyttra och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bommelin
Investor Relations
+46 8 463 34 26, +46 768 91 12 40
[email protected]

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *