Avmattning i globala ekonomin bedöms vara tillfällig visar ny rapport

| 23 september, 2022 | 0 kommentarer

Till följd av ihållande hög inflation och stigande räntor går världsekonomin in i en lågkonjunktur nästa år – men en återhämtning väntas redan 2024. Det visar Business Swedens rapport Globala Ekonomiska Utsikter som släpps idag. Energikris, ökade geopolitiska spänningar och kriget i Ukraina orsakar emellertid stor osäkerhet i prognoserna.

Synen på den globala konjunkturen har förmörkats efter sommaren och det står alltmer klart att världsekonomin är på väg in i en tydlig svacka. Den höga inflationen har visat sig mer ihållande än väntat och har spridit sig i stora delar av världen.

Samtidigt bedöms avmattningen bli kortlivad med en sannolik återhämtning redan 2024. Men det råder stor osäkerhet i prognoserna till följd av energikrisen, de ökade geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina.

– Framåt våren kommer sannolikt centralbankerna kunna andas ut då inflationen väntas falla tillbaka snabbt. Vissa centralbanker har troligen höjt sina styrräntor för mycket och kan komma att behöva sänka dem senare under nästa år, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Business Swedens rapport Globala Ekonomiska Utsikter som släpps idag visar att inbromsningen i Nordamerika och Europa får särskilt stor påverkan och drar ned utsikterna för globala ekonomin, som väntas växa med endast 1,7 procent 2023. Om inflationen faller tillbaka nästa år väntas global BNP återhämta sig relativt snabbt och växa med 3,2 procent 2024.

– Den svenska exportberoende ekonomin dras med ner i nästa års globala konjunktursvacka. Samtidigt drar de räntekänsliga hushållen ner sin konsumtion påtagligt och BNP-tillväxten hamnar under nollan nästa år. Därefter stabiliseras ekonomin men återhämtningen blir måttlig med en tillväxttakt på omkring 2 procent, säger Lena Sellgren.

Inflationstrycket har även ökat i Asien som samtidigt tyngs av fortsatta covid-relaterade nedstängningar i Kina, svagare efterfrågan från de stora exportmarknaderna Nordamerika och Europa och stigande råvarupriser, vilket sammantaget får konsekvenser.

– På kort sikt är det framför allt Kinas nolltolerans mot covid-19 som dämpar tillväxten i landet påtagligt. Men problemen på den inhemska marknaden med ett flertal strukturella utmaningar växer sig allt större. Därför har vi valt att presentera ett särskilt fördjupningsavsnitt om Kina i denna rapport, avslutar Lena Sellgren.

Få hela analysen i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter här.

För ytterligare information, kontakta Business Swedens presstjänst:

Mail: [email protected], Telefon: +46 8 588 66 007

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Vi hjälper svenska företag korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag genom att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på fler än 40 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet vilket ger oss ett unikt mandat.  

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.