AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer
2021 2021 2020
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning (från försäljning) 2.7 2.1 3.3
Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 -1.2 +0.7
Nettoresultat +0.3 -2.0 +0.3
Nettoresultat per aktie, SEK +0.006 -0.035 +0.005
Kassaflöde +1.3 -4.3 +0.5
Koncernens Likvida medel 9.1 7.8 12.8
Eget kapital 24.8 24.5 28.8
Eget kapital per aktie, SEK 0.44 0.43 0.51
Koncernens Soliditet, % 91.5% 91.6% 91.6%

 

 
För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, 08.30 CET. www.avtech.aero/press-release-swedish

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: [email protected] och telefon: 08-121 576 90.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *