Connect with us

Marknadsnyheter

Bankkunder tenderar att bli alltmer otrogna

Published

on

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att 6 av 10 bankkunder inte tvekar att byta bank om de stöter på ett bättre erbjudande. De flesta har utkik efter lägre bolåneräntor och höga sparräntor. –Vi har alltmer prismedvetna hushåll. Beslutet att byta bank är i stort en plånboksfråga och handlar primärt om var man får lägst kostnader för bolånet och högst avkastning på sparpengarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Bilaga: Undersökningen bifogas i sin helhet.

Länsförsäkringar har genomfört en ny undersökning om hushållens preferenser att byta bank och vad som är viktigast vid ett sådant beslut. Undersökningen har genomförts av Infostat bland hushåll som bor i bostadsrätt, radhus eller i en villa.

I undersökningen framgår att 59 procent inte skulle dra sig för att byta bank om de skulle få ett bättre erbjudande någon annanstans, vilket är en ökning med cirka 8 procentenheter på två år.

På flervalsfrågan om vad som är viktigast vid bankbyte svarar de flesta låg bolåneränta (45 procent) och hög sparränta (35 procent). Dessa två faktorer har blivit mer prioriterade under de senaste två åren. Att banken har en hållbarhetsprofil eller att banken är välkänd spelar däremot mindre roll.

Resultatet från undersökningen visar att hushållen har blivit alltmer prismedvetna och därför mer benägna att röra på sig om det finns tusenlappar att tjäna på bolånet eller sparkontot, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, och fortsätter:

-Nu är det ett bra tillfälle att titta på räntorna, både rörliga och bundna för såväl bolån som sparande. Att binda bolåneräntan kommer nu med en ovanligt låg extrakostnad och kan i allmänhet vara fördelaktigt för den som söker extra trygghet. Men eftersom räntorna kan variera en hel del mellan olika aktörer är det klokt att man tar sig tiden att jämföra olika alternativ innan man fattar ett beslut, säger Stefan Westerberg.

Ungefär en tredjedel säger att de tror sig kunna få en lägre ränta om de bytte bank. Och när det kommer till själva förhandlingen av bolåneräntan visar resultaten att många förhandlar aktivt och anser att det är värt mödan (37 procent). Samtidigt är det påfallande många som drar sig för att förhandla räntan (20 procent), vilket verkar baseras på dåligt självförtroende.

-För den som tar sig tiden och förhandlar om räntan märks belöningen i plånboken men tyvärr är det fortfarande många som inte gör något för att få ned sin bolåneränta. Det är något som kan ändras genom att förbereda sig noga inför förhandlingarna, ha bra argument, hålla sig uppdaterad om ränteläget och förstå sin egen ekonomiska situation. Dessutom är det bra att förhandla med flera långivare samt att inte bara förhandla om räntan utan även om andra tjänster, säger Stefan Westerberg.

Ur undersökningen:

Fråga: Jag drar mig inte för att byta bank om jag får ett bättre erbjudande

Svarsalternativ Procent
Stämmer 59%
Stämmer inte 27%
Vet ej/Ej svar 15%

Fråga: Om du skulle byta bank, vad av följande vore viktigast för dig? Välj max fyra alternativ?

Svarsalternativ Procent
Låg bolåneränta 45%
Hög sparränta 35%
Låga fasta avgifter för banktjänster 32%
Kan själv lösa många ärenden genom internetbank 24%
Snabb personlig kundservice 23%
Fysiskt kontor och möjlighet att träffa banken 21%
Ha en egen bankkontakt 18%
Att banken har gott rykte och agerar etiskt 16%
Att banken är transparent och inte har dolda avgifter 16%
Banken ger bra rådgivning och ekonomiska tips 15%
Att det är en stor och välkänd bank 11%
Bra plattform för aktie- och fondhandel 9%
Hållbarhetsprofil på tjänster och produkter 4%
Annat 1%

Fråga: Tror du att du skulle kunna få en lägre bolåneränta om du bytte bank?

Svarsalternativ Procent
Nej 47%
Ja 32%
Vet ej/Ej svar 21%

Fråga: Om du tänker dig att du ska förhandla bolåneränta med en bank, vad av följande passar in på dig? Välj max fyra alternativ

Svarsalternativ Procent
Det är mödan värt att förhandla 37%
Jag försöker alltid förhandla 32%
Jag är dålig på att förhandla 30%
Det är naturligt att förhandla 26%
Jag drar mig för att förhandla 20%
Det känns pinsamt att förhandla 14%
Jag är duktig på att förhandla 12%
Det är roligt och spännande att förhandla 11%
Det är bortkastad tid att förhandla 7%
Inget av dem 6%

Om undersökningen

Källa: Undersökning genomförd av Infostat, på uppdrag av Länsförsäkringar.

Metodteknisk bakgrundsinformation: Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

Målgrupp: Allmänheten som bor i radhus, bostadsrätt eller villa.

Antal intervjuer: 1000 personer.

Undersökningsperiod: 2024-03-11 – 2024-03-20.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom Länsförsäkringar Tel. 073-968 30 44

E-post: Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.