Connect with us

Marknadsnyheter

Barnfamiljer, unga och arbetslösa bedöms få sämre ekonomi under 2024

Published

on

Idag kom Swedbank med rapporten Hushållens ekonomi 2024 och konstaterar bland annat att förlorarna 2024 med stor sannolikhet blir barnfamiljer. Arbetslösa och unga som nyligen köpt bostad är en annan grupp som får en försämrad köpkraft 2024. Övriga hushåll får i stort  sett oförändrad eller till och med något bättre köpkraft under 2024. Hypotekets boendeekonom listar en del vardagstips som kan påverka ekonomin positivt.

Hur vi bor, familjesammansättning och om vi behöver bil påverkar

När inflationen började stiga 2022 fick det konsekvenser för alla. Boendekostnader, livsmedel och transportkostnader är de tre största utgiftsposterna som tillsammans står för nästan hälften av hushållens totala konsumtion, enligt SCB. Kostnaderna för just de här tre utgiftsposterna har ökat drastiskt. När andra hushåll kan dra ned transporter och försöka dra ned på livsmedelskostnaderna är det svårare för barnfamiljer.

Behov av större bostad som barnfamilj 

Barnfamiljer är en grupp som kommer att känna av försämrad ekonomi under 2024. I familjebildande ålder är det vanligt att köpa större bostad. För barnfamiljen som nyligen köpt bostad i en kommun med höga medelpriser,  som leder till hög skuldsättning, blir 2024 tufft ekonomiskt.  Även unga som nyligen köpt bostad, och med hög belåningsgrad,  bedöms få försämrad köpkraft. Övriga hushåll, kan på grund av sjunkande inflation och ökade inkomster, se fram emot ett något bättre 2024. 

Tips på vägen för barnfamiljer 

Det kan kännas tröstlöst när priserna stiger och kostnaderna rusar på. Livet ska levas ändå. Den ekonomiska situationen har förändrats väldigt fort och vissa har sannolikt inte hängt med. Nu krävs superkoll, inte minst för att stävja en del av oron som kan komma av att man inte riktigt vet. Genom att syna er ekonomi under lupp, leta läckor, pausa abonnemang, förhandla och prioritera om får ni inte bara en bättre grund att stå på, det kan göra att ni också förbättrar er ekonomi.

Inflationen är på väg ned och mycket tyder på att bolåneräntorna kommer att falla tillbaka. Det är dock viktigt att påminna sig om att det är prognoser, ingen vet med exakthet, och det är något som ligger i framtiden. Det är kostnaderna idag och i morgon som ska klaras av, alldeles oavsett hur framtiden blir.

Täpp till läckor och syna era vanor 

Se över om det kan finnas läckor att täppa till. Här fungerar faktiskt uttrycket “många bäckar små”. Om ni är två som brukar äta lunch ute, säg tre dagar i veckan, kan det bli stor skillnad om ni går över till matlåda. Två luncher för 150 kronor styck tre dagar i veckan blir 900 kronor i veckan. Omsätter vi vanan till 10 månader på ett år blir det 36 000 kronor. Att få till en matlåda behöver inte kosta många kronor. Genom att laga lite extra mat varje måltid med familjen så går det snart på rutin.  Laga lagom och släng inte resterna, gör matlåda och frys in det som blir över. 

Är du en rea- junkie? Avsäg dig utskick om sänkta priser som lockar dig att handla. Ta en omväg kring butiken med rea. Kartlägg, gärna kritiskt, vad du verkligen behöver. Köp begagnat. 

Bor ni så att bilen är ett måste kan det vara läge att se över resorna. Genom att kombinera många ärenden på samma dag så minskar du drivmedelskostnaden. 

Se över fasta kostnader

Finns det abonnemang på streamingtjänster eller gymkort som aldrig eller sällan används? Undersök möjligheten att pausa, säga upp eller komma ned i pris. Börja med att ringa och säg upp, ofta är det uppsägningstid så du hinner teckna nytt om det är aktuellt.  Där och då, i samband med att ni är på väg att byta leverantör, finns det ofta ett bra förhandlingsutrymme och stor möjlighet att komma ned i pris. Testa! 

Se över om ni kan komma ned i ränta, ibland krävs det att man byter bank. Man kan ha olika banker för olika ändamål.  Håll koll på snitträntan, det vill säga vad alla kunder fick för ränta under den senaste månaden. Jämför din egen räntenivå med snittet och våga ifrågasätta varför den är högre om den är det. Ligger ni på marginalen nu och klarar inte ens en liten ränteökning kan det vara läge att binda delar av ert bolån en tid. Genom att binda vet ni den exakta räntekostnaden per månad. Bind på kort tid, detta eftersom allt pekar på att räntorna är på väg ned. 

Kolla igenom era elavtal och försäkringar. Genom att ta ett aktivt beslut att se över dessa kan man få en del aha- upplevelser. Dessa avtal ses sällan över utan rullar ofta bara på. Kolla igenom om ni har rätt avtal, jämför leverantörer och ha som mål att få bättre eller lika villkor och komma ned i pris. 

Sparandet 

Det talas ofta om fördelarna med att sprida sitt sparande. En del ska sparas till en buffert, till barnen, till pensionen och så vidare. I vissa perioder i livet kan man inte spara, kanske inte alls. Självklart kan det leda till stress. Mitt medskick är att om du bara kan spara lite grann så är det hundra procent bättre än ingenting. Fokusera ditt sparande till en buffert på ett sparkonto med ränta. Allt annat sparande, till barnen och pensionen kan komma senare. Kan du inte spara alls, ha som mål att komma igång med ditt sparande längre fram. 

Går det att göra något åt intäkterna 

Om ni gjort genomgången, tagit med matlåda, dragit ned på det ni kan och dragit i bromsen och fortfarande har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop- kolla om något kan göras på intäktssidan. Finns det utrymme att gå upp i tid eller byta jobb? Finns det saker att sälja? Kan det finnas möjlighet att hyra ut ett rum eller att hyra ut fritidshuset? Idag finns en väldigt stor och växande marknad för både uthyrning och second hand. Det är lättillgängligt att både sälja, köpa och hyra ut.

Det kommer mindre bistrare tider framöver, med lägre inflation och lägre lånekostnader. Dock vet ingen när och i vilken omfattning det blir. Det viktigaste är att fokusera på att klara vardagen här och nu. 

För mer infomation

Claudia Wörmann, boendeekonom 

0709 – 90 68 14 eller claudia@hypoteket.com 

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.