Baseload Capital Sweden AB (publ) rapporterar idag resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2021

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Under tredje kvartalet har fokus fortsatt legat på projekt- och affärsutveckling samt att driva långsiktigt viktiga projekt framåt.

  • Resultatet för kvartalet blev -15,0 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -1,9 MSEK. Valutakursdifferenser till följd av en försvagad krona var 9,5 MSEK.
  • På Island jobbar vårt lokala utvecklingsbolag med att få upp befintliga kraftverk till full kapacitet samt signera nya landområden för framtida projektutveckling.
  • I USA arbetar vi med att driftsätta ett kraftverk på ett befintligt oljefält i Kalifornien. Detta blir ett pilotprojekt där vi använder vatten från olje- och gasbrunnar och producerar grön elektricitet av spillvattnet. Wendelprojektet väntar på ett tillstånd för spillvatten och vi förväntar oss beslut från Kaliforniens vattennämnd i Q1 2022.
  • I Taiwan har brunnen på Westlake borrats färdigt med mindre flöde än förväntat. Arbetet med brunnen har lärt oss mycket mer om geologin i området. Vi hittade en permeabel zon på en grundare nivå och planering för brunn två pågår nu.
  • I Japan arbetar vårt lokala utvecklingsbolag med att bygga färdigt och driftsätta San Sui som en del i det större Waita-projektet. Målet var att driftsätta projektet innan årsskiftet men på grund av reserestriktioner ser det ut att bli försenat till Q1 2022.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 07:30 CET.

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
[email protected]

OM OSS

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energi oberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *