Batterifabriken just nu: tekniskt vatten, energi, kompetens och kollektivtrafik

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

Arbetet med Northvolts och Volvo Cars nya batterifabrik fortsätter enligt plan. Björn Gustafsson, projektledare för den samordningsgrupp som arbetar med etableringen, ger oss en kort uppdatering om vad som är på gång nu när detaljplanen vunnit laga kraft.

– Just nu arbetar gruppen med upphandlingar för Göteborgs Stads leveranser av tekniskt vatten och energiförsörjning. Utredningarna om kompetensväxling och kompetensförsörjning är i slutfasen och vi tittar också på anslutningsvägar och kollektivtrafik inklusive möjligheten för gång och cykel, säger Björn Gustafsson.

Gruppen utreder också möjligheten att uppföra tillfälliga bostäder för delar av de 2 500 personer som kommer för att hjälpa till med byggandet av anläggningen. Erfarenhetsutbytet med andra liknade etableringar är fortsatt viktigt och hållbara lösningar prioriteras genomgående.

– Det är väldigt många trådar som följs upp parallellt. Många är engagerade för att få fram hållbara lösningar som håller kostnadsramar och tidplan. Anläggningens första etapp ska vara klar 2026, ett högt ställt mål som jag är övertygad att vi kommer att leverera på, säger Björn Gustafsson.

Den färdiga etableringen sträcker sig över en yta på cirka 55 hektar och det kommer skapas cirka 3000 direkta arbetstillfällen i batterifabriken och forskningscentret. Därtill kommer ytterligare tusentals jobb hos underleverantörer eller sidoleverantörer i regionen.

Lyssna gärna på podden Business Göteborg där Björn Gustafsson och Per Eckemark från Svenska Kraftnät pratar om elförsörjningen och reflekterar över den stora frågan: ”Kommer elen att räcka när industrin ställer om?”

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.