Connect with us

Marknadsnyheter

Bazefield och W3 Energy inleder samarbete

Published

on

W3 Energy har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med Bazefield AS och implementerar därmed operativsystemet EnOS Bazefield i verksamheten. Dessutom ska W3 Energy fungera som stöd i Bazefields utvecklingsarbete.
– Vi går allt mer mot en hybridvärld inom förnybar energiproduktion och med EnOS Bazefield får vi en plattform som gör att vi kan fortsätta vår expansion. Vi ser fram emot att bidra till att utveckla deras produkt och dela med oss av våra erfarenheter till deras kunder, säger W3 Energys CEO Pär Dunder.

Svenska W3 Energy är en av Nordens ledande aktörer inom drift, förvaltning och optimering av vindkraftparker. Bolagets fokus har hittills främst legat på asset management inom vindkraft i norra Sverige, men är nu mitt uppe i en verksamhetsutveckling både vad gäller energislag och geografiskt spelfält. Pär Dunder berättar: 
– Alla typer av förnyelsebar energi ligger inom vårt scope och vi kan docka ihop vindkraft med alltifrån solenergi och batterilager till vätgasproduktion. Vi ser förvaltning av förnybar energi som ett hantverk och då räcker det inte att vara den bästa snickaren, utan du måste ha de bästa verktygen också. Och i den nya typen av hybridvärld som vi verkar i är det Bazefield som kan erbjuda oss det. Dessutom är det en ytterst kompetent partner för vår påbörjade internationalisering.    

Framtidssäkert system för hantering av stora mängder data
I arbetet med att optimera produktionen av vindkraft hanterar W3 Energy data från 40 000 mätpunkter i sekunden, som sedan bearbetas och analyseras. Övergången till Bazefield genomförs eftersom det är ett framtidssäkert system, som klarar av både dagens kravställningar och ytterligare verksamhetsutveckling. Sara Ölund är Teamleader Operations Controller på W3 Energy och samordnar det dagliga arbetet inom teamet, vilket bland annat inkluderar att säkerställa effektiva informationsflöden.   
– Personligen tycker jag att det känns fantastiskt roligt att vi nu går över till Bazefield. Det är ett oerhört lättjobbat system, som ger oss ännu större möjligheter att jobba proaktivt, enkelt och effektivt, säger hon.

W3 Energy blir preferred partner
Norska Bazefield AS har skördat stora internationella framgångar med sitt operativsystem för produktion av förnybar energi. Idag betraktas de som världsledande inom utvecklingen av lösningar som stöttar asset management kopplat till samtliga förnybara energislag. Bolagets CEO Sigurd Joakim Juvik är mycket positiv till samarbetsavtalet:
– W3 Energy är en typ av kund som vi verkligen gillar, både för deras kunskaper, ambitioner och hur de är som människor. Därför känns det bra att det är ett tredelat samarbete, där vi förutom att leverera en kraftfull plattform även gör W3 Energy till en preferred partner som kan utveckla våra produkter och hjälpa våra andra kunder att bli bättre i hur de använder dem. Vi ser fram emot att ta tillvara kompetensen inom W3 Energy och samtidigt leverera ett system som stöttar deras ambitioner för framtiden.

Även Eva Liljendahl, som är Bazefields Sales Director Nordics, är positiv till effekterna av samarbetet mellan Bazefield och W3 Energy:
– Vad den här marknaden behöver är integration mellan produktion och teknik och försäljning och finans. Det är precis det som Bazefield ger W3 Energy, och därmed också deras kunder, säger hon.

För mer information:
Pär Dunder, CEO W3 Energy
 +46 (0)70-375 00 43
par.dunder@w3e.se

Sigurd Joakim Juvik, Head of Renewables Envision Digital/CEO, Bazefield
+47 90 651 834

sigurd.juvik@bazefield.com

W3 Energy är en helt oberoende förvaltare som ansvarar för både finansiell och operativ drift av vindkraftparker, med kontor i Piteå, Skellefteå och Umeå. Portföljen på 1860 MW gör att man förvaltar cirka 18 % av den förnybara energi som produceras i Sverige. W3 Energy är specialiserade på vindkraft i kallt klimat och erbjuder även förvaltning på anläggningar som kombinerar flera typer av förnybara energislag.

Bazefield AS is a software product company headquartered in Norway. The company has its roots back to 1991 and was demerged from Baze Technology in 2016. Envision Digital, a global AIoT technology leader, headquartered in Singapore came onboard with 100 % ownership to fuel the independent operating Bazefield’s growth. It’s industry-leading product, Bazefield is the most comprehensive and fastest growing OEM independent operation management system for renewable energy, which provides tools for real-time monitoring, reporting, availability planning, stop and loss analysis and fact-based decision. Bazefield is used across +1400 sites and 102 GW of renewable energy sites in all regions worldwide. Notable clients include Invenergy, EDF Renewables, SSE Renewables, Neoen, Equinor, BayWa and a range of others. See www.bazefield.com for more.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.