Connect with us

Marknadsnyheter

Bazefield och W3 Energy inleder samarbete

Published

on

W3 Energy har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med Bazefield AS och implementerar därmed operativsystemet EnOS Bazefield i verksamheten. Dessutom ska W3 Energy fungera som stöd i Bazefields utvecklingsarbete.
– Vi går allt mer mot en hybridvärld inom förnybar energiproduktion och med EnOS Bazefield får vi en plattform som gör att vi kan fortsätta vår expansion. Vi ser fram emot att bidra till att utveckla deras produkt och dela med oss av våra erfarenheter till deras kunder, säger W3 Energys CEO Pär Dunder.

Svenska W3 Energy är en av Nordens ledande aktörer inom drift, förvaltning och optimering av vindkraftparker. Bolagets fokus har hittills främst legat på asset management inom vindkraft i norra Sverige, men är nu mitt uppe i en verksamhetsutveckling både vad gäller energislag och geografiskt spelfält. Pär Dunder berättar: 
– Alla typer av förnyelsebar energi ligger inom vårt scope och vi kan docka ihop vindkraft med alltifrån solenergi och batterilager till vätgasproduktion. Vi ser förvaltning av förnybar energi som ett hantverk och då räcker det inte att vara den bästa snickaren, utan du måste ha de bästa verktygen också. Och i den nya typen av hybridvärld som vi verkar i är det Bazefield som kan erbjuda oss det. Dessutom är det en ytterst kompetent partner för vår påbörjade internationalisering.    

Framtidssäkert system för hantering av stora mängder data
I arbetet med att optimera produktionen av vindkraft hanterar W3 Energy data från 40 000 mätpunkter i sekunden, som sedan bearbetas och analyseras. Övergången till Bazefield genomförs eftersom det är ett framtidssäkert system, som klarar av både dagens kravställningar och ytterligare verksamhetsutveckling. Sara Ölund är Teamleader Operations Controller på W3 Energy och samordnar det dagliga arbetet inom teamet, vilket bland annat inkluderar att säkerställa effektiva informationsflöden.   
– Personligen tycker jag att det känns fantastiskt roligt att vi nu går över till Bazefield. Det är ett oerhört lättjobbat system, som ger oss ännu större möjligheter att jobba proaktivt, enkelt och effektivt, säger hon.

W3 Energy blir preferred partner
Norska Bazefield AS har skördat stora internationella framgångar med sitt operativsystem för produktion av förnybar energi. Idag betraktas de som världsledande inom utvecklingen av lösningar som stöttar asset management kopplat till samtliga förnybara energislag. Bolagets CEO Sigurd Joakim Juvik är mycket positiv till samarbetsavtalet:
– W3 Energy är en typ av kund som vi verkligen gillar, både för deras kunskaper, ambitioner och hur de är som människor. Därför känns det bra att det är ett tredelat samarbete, där vi förutom att leverera en kraftfull plattform även gör W3 Energy till en preferred partner som kan utveckla våra produkter och hjälpa våra andra kunder att bli bättre i hur de använder dem. Vi ser fram emot att ta tillvara kompetensen inom W3 Energy och samtidigt leverera ett system som stöttar deras ambitioner för framtiden.

Även Eva Liljendahl, som är Bazefields Sales Director Nordics, är positiv till effekterna av samarbetet mellan Bazefield och W3 Energy:
– Vad den här marknaden behöver är integration mellan produktion och teknik och försäljning och finans. Det är precis det som Bazefield ger W3 Energy, och därmed också deras kunder, säger hon.

För mer information:
Pär Dunder, CEO W3 Energy
 +46 (0)70-375 00 43
par.dunder@w3e.se

Sigurd Joakim Juvik, Head of Renewables Envision Digital/CEO, Bazefield
+47 90 651 834

sigurd.juvik@bazefield.com

W3 Energy är en helt oberoende förvaltare som ansvarar för både finansiell och operativ drift av vindkraftparker, med kontor i Piteå, Skellefteå och Umeå. Portföljen på 1860 MW gör att man förvaltar cirka 18 % av den förnybara energi som produceras i Sverige. W3 Energy är specialiserade på vindkraft i kallt klimat och erbjuder även förvaltning på anläggningar som kombinerar flera typer av förnybara energislag.

Bazefield AS is a software product company headquartered in Norway. The company has its roots back to 1991 and was demerged from Baze Technology in 2016. Envision Digital, a global AIoT technology leader, headquartered in Singapore came onboard with 100 % ownership to fuel the independent operating Bazefield’s growth. It’s industry-leading product, Bazefield is the most comprehensive and fastest growing OEM independent operation management system for renewable energy, which provides tools for real-time monitoring, reporting, availability planning, stop and loss analysis and fact-based decision. Bazefield is used across +1400 sites and 102 GW of renewable energy sites in all regions worldwide. Notable clients include Invenergy, EDF Renewables, SSE Renewables, Neoen, Equinor, BayWa and a range of others. See www.bazefield.com for more.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hedersrelaterat våld och förtryck – ny metod för varaktig förändring

Published

on

By

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett komplext och utbrett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg, som båda har gedigen erfarenhet av socialt arbete med HVF, ser det som en viktig del i det aktiva integrations- och jämställdhetsarbetet. Nu kommer deras bok Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten. Den visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av den. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Om boken
Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten
ISBN: 978-91-7741-330-1
Sidor: 128
Utgivning: 5 maj 2023
Pris: 350 kr exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diagonal Bio AB presenterar på Investerarmötet på Banérska palatset den 29 mars 2023

Published

on

By

På onsdag den 29 mars 2023 deltar Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) på Investerarmötet på Banérska palatset i Stockholm. Jack Egelund Madsen, Bolagets VD, presenterar Diagonals verksamhet och ger en uppdatering på senaste händelser i Bolaget.

Ställ frågor till Diagonals VD Jack Egelund Madsen
Frågor kommer att förmedlas av moderatorn Peter Malmström i samband med frågestunden efter presentationen.

Frågor kan skickas innan presentationen eller ställas under frågestunden via mejl till ulf.norr@fsmarkets.se.

Information om Investerarmötet
Tid
: 17:30 29 april 2023
Plats: Västra Trädgårdsgatan 11 A intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
Anmälan: Läs mer om eventet och anmäl dig [här].

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

Published

on

By

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Tydliga AB (”Tydliga”) är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydliga arbetar huvudsakligen som en serviceorganisation åt sina rådgivare. Tydliga växer med lönsamhet men flera medlemsbolag står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet. Alpcot äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en mycket intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

”Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga,” kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se
+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.