BE Group Q2 2021

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 1 403 MSEK (935)
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 133 MSEK (28)
  • Lagervinster och -förluster uppgick till 25 MSEK (-2) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-5)
  • Rörelseresultatet ökade till 158 MSEK (21)
  • Resultat efter skatt ökade till 127 MSEK (18)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 MSEK (95)
  • Resultat per aktie ökade till 9,74 kr (1,34)

VDs kommentar

Efter förra årets nedgång i andra och tredje kvartalet började efterfrågan successivt öka i slutet av året. En ökning som fortsatt under 2021 och som i kombination med stigande stålpriser och ökade bruttomarginaler gör att BE Group i andra kvartalet levererar ett mycket starkt resultat. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent och är den bästa sedan börsintroduktionen 2006.

Försäljningen under andra kvartalet gick upp med 50 procent och det underliggande rörelseresultatet landade på 133 MSEK (28). För halvåret gick försäljningen upp med 22 procent och det underliggande rörelseresultatet ökade till 201 MSEK (70).

Fortsatt stigande stålpriser medförde lagervinster på 25 MSEK, att jämföra med lagerförluster om -2 MSEK samma period föregående år och rörelseresultatet ökade till 158 MSEK (21). För halvåret uppgick lagervinsterna till 43 MSEK (-13) och rörelseresultatet till 244 MSEK (17). Det skall i sammanhanget noteras att rörelseresultatet under första halvåret 2020 belastades med jämförelsestörande poster om -40 MSEK avseende centralisering av lager och produktion till Norrköping samt omstruktureringsprojektet i Baltikum.

Fortsatt återhämtning
Marknaden fortsätter att återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga både under första och andra kvartalet. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin.

I tonnage räknat ligger första halvåret i paritet med 2019 och 7 procent under 2018 så det finns absolut utrymme för ytterligare återhämtning. Fler och fler blir vaccinerade och förhoppningen är att pandemin börjar närma sig slutet, men dock kvarstår en viss osäkerhet om hur den kan komma att påverka utvecklingen framöver.

Stålprisutvecklingen
Stålpriserna kommer att fortsätta stiga under tredje kvartalet och möjligen även i fjärde kvartalet. Analysföretag har hela tiden flyttat fram sin prognos över när toppen skall vara nådd. Efterfrågan bedöms vara hög kommande år och en högre prisnivå supporteras av fortsatta skyddstullar. Omställningen till hållbar produktion av stål kommer också att kräva en mer hållbar prisbild för stålproducenterna.

Framtiden
Rekord är till för att firas, och det skall vi göra, men rekord är också till för att slås. Vi fortsätter oförtrutet att bygga ett stabilt och långsiktigt lönsamt bolag. Fokus är fortsatt att arbeta med mindre och återkommande förbättringar inom alla delar av bolaget. I vissa fall handlar det om att gräva där vi står och i vissa fall handlar det om att kratta varsamt. Huvudsyftet är oavsett att förbättra kundernas upplevelse av att göra affärer med oss. Det handlar bland annat om hållbarhet, kompetens, leveranssäkerhet, erbjudande och tillgänglighet, kort och gott en god kundupplevelse.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: [email protected]

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 18.30.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *