BETSSON MEDDELAR ATT VILLKOR AVSEENDE FÖRTIDA INLÖSEN AV OBLIGATIONER AV SERIE 2019/2022 HAR UPPFYLLTS

| 23 juni, 2022 | 0 kommentarer

2022-06-23

Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 21 juni 2022 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2019/2022 med ISIN SE0013110814 (”Förtida Inlösen” respektive ”Obligationerna”).

Förtida Inlösen var villkorad av att emissionslikviden från Bolagets emission av nya obligationer, vilken beskrivs närmare i Bolagets pressmeddelande den 15 juni 2022, erhålls av Bolaget. Detta villkor har uppfyllts och Förtida Inlösen är därmed inte längre villkorad. Förtida Inlösen kommer således att ske den 18 juli 2022 och inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 11 juli 2022 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. 

För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 21 juni 2022.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

[email protected]

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.