BHG Group förvärvar HYMA

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

BHG Group AB (publ) (”BHG”) har idag ingått avtal om att förvärva 92,2 % av aktierna i HYMA Skog & Trädgård AB (”HYMA”). Verksamheten har ledande marknadspositioner inom centrala BHG-kategorier, som Trädgård, Verktyg och Fritid, med en bred portfölj av externa och egna varumärken. Genom förvärvet förstärker BHG bredden och djupet inom viktiga DIY-kategorier ytterligare, med goda möjligheter att driva fortsatt tillväxt på BHGs onlineplattformar i Norden. Den initiala köpeskillingen för 100 % av aktierna motsvarar cirka 1 100 Mkr. BHG kommer för sin andel erlägga 542 Mkr i form av likvida medel och 458 Mkr genom en apportemission. Därutöver tillkommer en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling som kommer baseras på EBITA-utfallet för år 2022 och maximalt kan komma att uppgå till 500 Mkr. Genom den riktade emissionen blir HYMAs ägare, inklusive den nuvarande huvudägaren Verdane och HYMAs ledning, aktieägare i BHG. Den initiala köpeskillingen ska erläggas vid tillträde, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet 2021.

HYMA har en lång historik av stark och lönsam organisk tillväxt kompletterat med strategiska förvärv. Under räkenskapsåret 2020 steg omsättningen med 28 % jämfört med föregående år till 744 Mkr och EBITA-marginalen uppgick till drygt 7 %. Omsättningstillväxten accelererade ytterligare under perioden 1 januari – 30 april 2021 till +46 %, vilket medför att omsättningen för helåret 2021 förväntas uppgå till cirka 1 100 Mkr med en EBITA om cirka 80 Mkr. BHG ser möjlighet till betydande synergier inom förstärkt skala och inköpsfördelar, korsförsäljning samt utbyte av erfarenheter mellan verksamheterna.

BHG:s vd och koncernchef, Adam Schatz, kommenterar: ”Vi har följt HYMA under en längre tid och imponerats av gruppens utveckling. HYMA har en fantastisk ledning och organisation som kommit långt i att utveckla verksamheten med produkter inom för BHG centrala kategorier. Verksamheten styrs data-drivet och med hög kundnöjdhet i fokus. När verksamheten nu blir en del av BHG skapar vi tillsammans utmärkta förutsättningar för att driva ytterligare tillväxt inte bara i Sverige, där man redan har en stark position, utan även på övriga nordiska marknader. Vi välkomnar vd Anders Carlsson och hans team att fortsätta tillväxtresan som en del av BHG.”

Hymas produkter säljs i Norden via onlineplattformarna Maskinklippet (www.maskinklippet.se), Hylte Jakt & Lantman (www.hylte-lantman.com), Duab (duab.se) och det nyligen förvärvade Dogger (www.dogger.se). HYMA säljer främst produkter inom trädgård, verktyg och maskiner för hemmabruk. Verksamhetens hanteringscenter ligger i Falkenberg och huvudkontoret i Hyltebruk.

Anders Carlsson, vd för HYMA, kommenterar: ”Genom att bli en del av BHG ökar vi våra förutsättningar för accelererad tillväxt. Utöver att fortsätta arbeta genom våra egna onlinedestinationer ser vi fram emot att dra nytta av BHGs kanaler, i Sverige liksom i övriga Norden. Jag, ledningen och våra anställda ser fram emot att förädla vår verksamhet och fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med BHG.”

Vd Anders Carlsson och ledningen i HYMA kommer fortsätta driva verksamheten, som kommer att konsolideras inom BHGs DIY-segment.

Säljare av HYMA är tillväxtinvesteraren Verdane samt ledningen. Styrelsen i BHG avser att, i samband med att aktierna i HYMA tillträds och med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, besluta om emission av 2 887 293 aktier till säljarna av HYMA. Köpeskillingen är föremål för sedvanliga förvärvsjusteringar som regleras vid tillträdet. Aktierna avses ges ut till en emissionskurs motsvarande 158,48 kr per aktie, vilket baseras på den volymviktade genomsnittskursen för BHG-aktien under 30 handelsdagar omedelbart före avtalets ingående, t.o.m. den 8 juni 2021. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 2,3 % av antalet aktier och röster i BHG efter emissionen. Ledningen i HYMA har åtagit sig att inte avyttra några BHG-aktier under en period om sex månader från emissionen.

Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Carnegie Investment Bank (publ) har agerat finansiell rådgivare, Vinge legal rådgivare och PWC due diligence rådgivare till BHG. Transaktionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 20 Mkr.

VIDEOKONFERENS MED ANLEDNING AV FÖRVÄRVET AV HYMA

Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer idag, den 9 juni, klockan 22.00 att hålla en videokonferens med anledning av förvärvet av HYMA. Videokonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen gå till https://tv.streamfabriken.com/bhg-press-conference-2021. Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/.

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: [email protected]

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: 
[email protected]

Denna information är sådan som BHG Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 21.00 den 9 juni 2021.

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se – och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *