BHG slutför förvärvet av HYMA

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

Den 9 juni 2021 meddelade BHG Group AB (publ) (”BHG”) att BHG ingått avtal om att förvärva 92,2 % av aktierna i HYMA Skog & Trädgård AB (”HYMA”). BHG har idag slutfört förvärvet och tillträtt aktierna i HYMA.

HYMA har ledande marknadspositioner inom centrala BHG-kategorier, som Trädgård, Verktyg och Fritid, med en bred portfölj av externa och egna varumärken. Genom förvärvet förstärker BHG bredden och djupet inom viktiga DIY-kategorier ytterligare, med goda möjligheter att driva fortsatt tillväxt på BHGs onlineplattformar i Norden. BHG ser möjlighet till betydande synergier inom förstärkt skala och inköpsfördelar, korsförsäljning samt utbyte av erfarenheter mellan verksamheterna. För ytterligare information, se BHG:s pressmeddelande den 9 juni 2021.

Den initiala köpeskillingen för 100 % av aktierna i HYMA motsvarar cirka 1 100 Mkr. Som tidigare meddelats erlägger BHG för sin andel 542 Mkr i form av likvida medel. Resterande del av den initiala köpeskillingen, cirka 458 Mkr, erläggs genom utgivande av nya aktier i BHG. Styrelsen i BHG har således idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om att ge ut 2 887 293 nya aktier i BHG. Aktierna emitteras till en kurs motsvarande 158,48 kr per aktie, vilket baseras på den volymviktade genomsnittskursen för BHG-aktien under 30 handelsdagar omedelbart före avtalets ingående, t.o.m. den 8 juni 2021. Därutöver tillkommer en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling som baseras på EBITA-utfallet för år 2022 och maximalt kan komma att uppgå till 500 Mkr

De nyemitterade BHG-aktierna motsvarar cirka 2,3 % av antalet aktier och röster i BHG efter emissionen. Efter emissionen uppgår antalet aktier och röster i BHG till 123 815 730. Ledningen i HYMA har åtagit sig att inte avyttra några BHG-aktier under en period om sex månader från emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: 
[email protected]

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: 
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 18.00 den 21 juli 2021.

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se – och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *