Bidrag till elva organisationer som främjar konstnärlig frihet globalt

| 15 september, 2021 | 0 kommentarer

Program för konstnärlig frihet fördelar åtta projektbidrag och tre verksamhetsbidrag för programperioden 2021–2023.

Kulturrådets internationella program för att stärka och skydda konstnärlig frihet finansieras av Sida. Målet är att förbättra villkoren för konstnärer att fritt skapa, visa och distribuera verk utan att behöva utsättas för hot eller repressalier.

Sammanlagt fördelas 46 miljoner till organisationer som arbetar med att främja konstnärlig frihet i länder som klassificeras som biståndsberättigade av den internationella samarbetsorganisationen för bistånd OECD/DAC. Internationell samverkan och konstnärlig frihet är prioriterade områden för oss och svarar mot uppdrag om att skapa synergier med biståndet och att främja fristadssystemet.

– Den samtida konsten befinner sig inte sällan mitt i samhällsdebatten. Att vår myndighet, som har god kunskap om kultur, nu får fördela de här medlen främjar det internationella arbetet för konstnärlig frihet. Bidragen ökar också möjligheterna att få en fristad i sitt närområde eller i annat land när det behövs, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Bidragsfördelningen till organisationerna täcker flera världsdelar. Insatserna inom programmet ska vara genomförda senast 2023 och resultera i förbättrade möjligheter för fler att fritt skapa, sprida och ta del av den konst och kultur de önskar.

Verksamhetsbidrag ges bland annat till International Cities of Refuge Network (ICORN), som tillhandahåller tillfälliga residens, i så kallade fristäder, i Sverige och runt om i världen för förföljda och tystade författare och konstnärer. Verksamhetsbidrag fördelas även till organisationen Ettijahat som arbetar för att skydda och stötta konstnärer i flertalet länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Bland de åtta projektbidrag som utdelas finns East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project Ltd (Defend Defenders). Fokus för verksamheten ligger på att skydda konstnärer som mänskliga rättighetsförsvarare och de arbetar regionalt framför allt i östra Afrika och på Afrikas horn. Projektbidrag ges även till Selam som driver konsert- och arrangörsverksamhet, skivbolag och internationellt utvecklingssamarbete. De får stöd för att skapa ett nätverk för konstnärlig frihet som spänner över åtta afrikanska länder med fokus på musik och filmsektorn.

På temat konstnärlig frihet och i relation till programmet arrangerar vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit for Arts and Culture i Stockholm 2022.

Läs mer om Program för konstnärlig frihet

Ytterligare information
Maria Arnqvist
Handläggare
08 519 264 33
[email protected]

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *