Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2021

| 4 maj, 2021 | 0 kommentarer

Första kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,8 (-6,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,0 (-7,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 (-0,53) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-6,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 44,7 (50,3) MSEK

Händelser under perioden  

 • Bioservo erhöll finansiering på 5 MSEK inom ramen för Horizon 2020 för att utveckla nästa generation av rehabiliterande och assisterande kraftförstärkande handskar. Genom att erbjuda patienterna rehabilitering i hemmet och vid dagliga aktiviteter kan de bli mer oberoende, rehabiliteringsprocessen effektiviseras och vårdkostnaderna minskar.
 • Bioservo avslutade kortidspermitteringen på grund av COVID-19 den 1:a januari 2021 för att kunna accelerera utvecklingsarbetet av uppgraderade och nya produkter.

Händelser efter perioden

 • EUROPE TECHNOLOGIES GOBIO har tecknat avtal om att köpa 100 Ironhand® system till ett värde av 4,2 MSEK under en period av tio månader. Beställningen säkerställer leveranser av Ironhand® system för att möta tilltagande efterfrågan på den franska marknaden.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Bäckgren, VD
[email protected] 
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
[email protected]
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2021 cirka kl 08:30 (CET). 
 
Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 [email protected], är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *