Bokslutskommentar från Setra för det andra kvartalet 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 564 (442) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 792 (1 529) Mkr.

– Leveransvolym och pris höll fortsatt god nivå även under andra kvartalet. Effekterna av de ryska sanktionerna påverkade endast begränsat utbudet av trävaror under Q2 medan effekten torde bli tydligare i Q3. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen skapar en avvaktande marknad inför hösten, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setras långsiktiga utveckling, liksom framtiden för trä i allmänhet ser fortsatt positiv ut, även om det råder osäkerhet på kort sikt – säkerhetsläget i Europa, världsekonomin efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina som påverkar den globala trävarumarknaden och även medför kraftigt stigande kostnader och turbulens inom logistikområdet.

Setra blir först i Sverige med att erbjuda ett nytt fuktskydd för stommar i korslimmat trä. Skyddet appliceras direkt i fabriken och förenklar byggprocessen. Fuktskyddet består av ett avancerat membran som låter trästommen andas och släpper ut fukt i ångfas, men samtidigt skyddar mot att vatten och annan smuts tränger in. Skyddet appliceras på ytor som bjälklag och ändträn när stommarna tillverkas i Setras fabrik för korslimmat trä.

Setra beslutade i maj att investera i egen pelletstillverkning vid fabriken i Långshyttan. Tillverkningen är en strategisk satsning för att öka värdet på bioprodukterna och kommer innebära minskade transporter och CO2-utsläpp.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 609 (523) Mkr. Det positiva kassaflödet förklaras av rörelseresultatet. Setras nettokassa uppgick till 1 456 (762) Mkr vid periodens utgång. I maj delade Setra ut 629 Mkr till företagets ägare.
 

Nyckeltal* apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning, Mkr 1 792 1 529 3 626 2 713
Rörelseresultat, Mkr 564 442 1 044 619
Resultat efter skatt, Mkr 446 348 824 485
Rörelsemarginal, % 31,5 28,9 28,8 22,8
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 99 39
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 609 523 617 438

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-594 92 54                   
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41
 

På Setra vill vi vara grönsamma. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter, KL-trä och sågade trävaror. Vi säljer även bioprodukter som bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Våra kunder finns globalt. Läs gärna mer på setragroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.