Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023 – Pricer AB

Published

on

Hög nettoomsättning om 801 MSEK – en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 800,6 MSEK (696,1), en ökning med 15,0 procent jämfört med samma period föregående år.

• Av nettoomsättningen avser 17,5 MSEK (11,9) återkommande intäkter.

• Bruttomarginalen uppgick till 17,7 procent (15,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,1 MSEK (27,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,5 procent (4,0).

• Bolaget inleder kostnadsbesparingsprogram som belastar kvartalet med 19,3 MSEK i omstruktureringskostnader och skriver även ned aktiverade utvecklingsprojekt med 14,8 MSEK.

• Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 54,2 MSEK (27,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,8 procent (4,0).

• Orderingången var 668 MSEK (648), en ökning med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år.

• Orderstocken uppgick till 394 MSEK (493), varav merparten avses levereras under första kvartalet 2024.

• Periodens resultat uppgick till 3,6 MSEK (13,3).

• Resultat per aktie före utspädning var 0,02 SEK (0,12). Resultat per aktie efter utspädning var 0,02 SEK (0,12).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 45,1 MSEK (230,3).

 

Helår 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 2 681,2 MSEK (2 267,8), en ökning med 18,2 procent jämfört med samma period föregående år.

• Bruttomarginalen uppgick till 17,0 procent (16,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,4 MSEK (21,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,6 procent (0,9).

• Bolaget inleder kostnadsbesparingsprogram som belastar årets sista kvartal med 19,3 MSEK i omstruktureringskostnader och skriver även ner aktiverade utvecklingsprojekt med 14,8 MSEK.

• Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 49,5 MSEK (21,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,8 procent (0,9).

• Orderingången var 2 576 MSEK (2 325), en ökning med 10,8 procent jämfört med samma period föregående år.

• Periodens resultat uppgick till –48,3 MSEK (4,8).

• Resultat per aktie före utspädning var –0,35 SEK (0,04). Resultat per aktie efter utspädning var –0,35 SEK (0,04).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var –116,0 MSEK (282,7).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

 

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

Det är med glädje jag kan kommunicera att året avslutas med ett starkt fjärdekvartal som inkluderar omsättningsrekord och ett positivt kvartalsresultat trots kommunicerad omstrukturering och nedskrivningar.

Kvartalets omsättning uppgick till 801 MSEK, den högsta någonsin i Pricers historia, och innebär en tillväxt på 15 procent jämfört med föregående års fjärde kvartal. Vår orderingång om 668 MSEK innebar en blygsam ökning jämfört med motsvarande kvartal förra år men en ökning på 28 procent mot årets tredje och föregående kvartal.

Europa har bidragit med en stark tillväxt under året på såväl befintliga som nya marknader, och levererar en omsättning som 2023 ökat med 48 procent jämfört med 2022. På vår nordamerikanska marknad har flera projekt med förväntad start under 2023 försenats och i Kanada har vår största kund under hösten temporärt dragit ned på installationstakten. Samtidigt är det tydligt att intresset för digitalisering bland befintliga och potentiella kunder är fortsatt starkt och min tro på tillväxt på den amerikanska marknaden är oförändrad.

I slutet av året kommunicerade vi ett kostnadsbesparingsprogram, med förväntade besparingar om cirka 50 MSEK årligen, samt avsikten att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Bakgrunden är att bolaget har vuxit kraftigt samtidigt som vi inte har anpassat vårt arbetssätt i samma takt som bolaget vuxit. Det var ett tungt beslut att låta medarbetare lämna bolaget men helt nödvändigt för att stå väl rustade att möta kundernas framtida behov samtidigt som vi säkerställer en långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt.

Som ett första led av kommande transformationsarbete, minskar jag storleken på vår ledningsgrupp för att öka vårt strategiska fokus, skapa en effektivare organisation och förbättra kommunikation och beslutsfattande.

I kvartalet har vi tagit cirka 19 MSEK i jämförelsestörande kostnader relaterade till vår omstrukturering samt kostnader för nedskrivning av kapitaliserade utvecklingskostnader om cirka 15 MSEK vilka bägge påverkar våra operativa kostnader i kvartalet. Vi har även i kvartalet tagit en engångskostnad för nedskrivning av äldre komponenter och etiketter på vårt lager med 5,5 MSEK vilket påverkar COGS och därmed drar ned kvartalets bruttomarginal med 0,7 procent, från 18,4 procent till 17,7 procent.

Trots jämförelsestörande kostnader och nedskrivningar av kapitaliserade utvecklingskostnader levererar vi i det fjärde kvartalet ett rörelseresultat (EBIT) på 20 MSEK och periodens resultat uppgår till 4 MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 54,2 MSEK.

Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi ser tydligt att detta hjälper oss att i allt högre grad sälja mer till befintliga kunder och vinna helt nya kunder på såväl befintliga som nya marknader. Ramavtalet med Associated Grocers i Kanada, ordern från Felleskjøpet i Norge och de nya butikerna som Praktiker i Bulgarien lagt order på är alla tecken på detta.

Vi har starka kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad. Med vårt kostnadsbesparingsprogram och de transformativa åtgärder vi nu tar samt vårt fokus på kundnöjdhet och försäljning, ser jag att vi har synnerligen goda framtidsutsikter.

 

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.