BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DBT CAPITAL INV AB (”INV”) 2019-01-01 – 2019-12-31

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

RÄKENSKAPSÅRET 2019-01-01 – 2019-12-31
(JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSÅR 2018-01-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 746 KSEK (10 185 KSEK).
  • Årets resultat uppgick till -7 625 KSEK (25 SEK).
  • Likviditeten uppgick till 57 639 KSEK (18 900 KSEK) per balansdagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

  • Eget kapital i INV förstärktes med 40 000 KSEK genom aktieägartillskott från koncernmodern DBT CAPITAL AB (”DBT”) och uppgick i slutet på året till 62 375 KSEK.
  • Låneportföljen uppvisade en tillväxt på 162 % jämfört med föregående verksamhetsår och den samlade utlåningen uppgick i slutet på året till 419 748 KSEK.
  • Avsättningar för eventuella framtida kreditförluster uppgick vid årets slut till 5 184 KSEK.
  • Inga redovisade kreditförluster under 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

  • Under 2020 års första kvartal har den lokala, nationella och globala ekonomin påverkats av COVID-19 pandemin. Det är i dagsläget svårt att sia vad detta kommer ha för kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och INV specifikt. INV har en nära dialog med alla låntagare för att bedöma i vilken omfattning de väntas drabbas och vilka insatser som kan göras för att minimera de negativa effekterna av COVID-19 pandemin. INV ser löpande över riskerna och håller mycket nära kontakt med INVs låntagare med långsiktigt perspektiv i alla kundrelationer.
  • I övrigt inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *