Bostadsmarknaden uppvisar skillnader mellan olika orter i Finland

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

I sommar har bostadshandeln varit livlig i hela Finland. Bostadsmarknaden utvecklas emellertid på olika sätt i olika delar av landet. Bostadsbeståndet och efterfrågan på olika bostadstyper varierar mellan regionerna. Ju längre bort man tar sig från huvudstadsregionen, desto större blir egnahemshusens andel av bostadsbeståndet liksom även efterfrågan av dem.

Utvecklingen av den regionala efterfrågan på vår bostadsmarknad är ett intressant studieobjekt. De mest eftertraktade bostadstyperna varierar på lokal nivå. Människor intresserar sig för olika objekt på olika håll i landet, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem

– Under perioden juni 2020 och juli 2021 var den mest efterfrågade bostadstypen i Helsingfors en tvårumslägenhet i ett flervåningshus. Enligt bostadsmarknadens informationstjänst Etuovi.com är trerumslägenheter i flervåningshus mest bevakade av sökvakter. Utöver dessa fanns bland de mest efterfrågade bostadstyperna även tre och fyra rums radhusbostäder samt fyra rums bostäder i flervåningshus, uppger Rantanen. 

– Att människor söker större bostäder i Helsingfors är ingen överraskning. Det talar om att såväl unga som köper sin första bostad som investerare nu söker större bostäder i stället för enrummare, fortsätter Rantanen. De mest eftertraktade områdena i Helsingfors är Drumsö, Tölö, Berghäll, Munksnäs och Ulrikasborg.

De mest eftertraktade bostadstyperna i Rovaniemi, Nurmijärvi, Lojo, Hangö och Jämsä

– Enligt konsumentbarometern i juni hade konsumenternas planer på bostadsköp alltjämt hög prioritet och något överraskande i Norra Finland högre än annanstans i landet, uppger Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen.

– Exempelvis i Rovaniemi görs för närvarande en hel del bostadsaffärer, berättar Rantanen. Enligt statistiken från Etuovi är den mest efterfrågade bostadstypen under de senaste 12 månaderna en tre rums radhusbostad. Flest sökvakter bevakar två rums lägenheter i flervåningshus.

I Nurmijärvi bevakar nästan hälften av sökningarna egnahemshus. Flest sökvakter har bevakat egnahemshus med fyra rum. Dessutom söks radhusbostäder med 3 och 4 rum, tillägger Rantanen.  – I Lojo stad som är värd för sommarens bostadsmässa är ett egnahemshus med fyra rum både mest bevakad och mest efterfrågad bostadstyp. Där söks flest bostäder i Lojo centrum, Karislojo, Sammatti, Virkby och Pusula.

– På den ort som står värd för bostadsmässan blir efterfrågan på bostäder alltid klart livligare cirka ett år innan mässan börjar. Man kan till och med tala om en bostadsboom i dessa områden. Efter utställningen brukar det överhettade marknadsläget emellertid fort svalna av.

– Den attraktion som under de senaste åren har kännetecknat Finlands sydligaste stad, Hangö, har vuxit enormt. Staden har efter årtionden av en tynande tillvaro åter blivit en populär och livskraftig sommarstad med en livlig efterfrågan på bostäder. Att orten är populär syns även på bostadspriserna, säger Rantanen.  

– Under det gångna året har den mest efterfrågade bostadstypen varit ett egnahemshus med fyra rum och flest sökvakter har bevakat egnahemshus med tre rum. Det är ingen överraskning att tvårummarna i flervåningshus är näst populäraste sökobjekt i Hangö. Mången person från annan ort som drömt om en liten lägenhet i en gammal villa köper slutligen ett andra hem i ett flervåningshus i centrum av Hangö. 

– För många kan även det vara en överraskning att få höra goda nyheter från Jämsä. Nedläggningen av pappersfabriken har på intet sätt påverkat bostadsaffärerna. Handeln med egnahemshus är verkligt livlig på orten och många barnfamiljer flyttar dit från andra delar av Finland, till och med ända från Helsingfors. – Under det gångna året har den mest efterfrågade och bevakade bostadstypen i Jämsä varit ett egnahemshus med fyra rum och de mest efterfrågade boendeområdena varit Jämsänkoski, Halli, Kaipola, Längelmäki och Länkipohja.

Försäljningstiderna har förkortats betydligt från och med senaste höst

– Vi upplever en sommar som präglas av en livlig bostadshandel. I juni slog Sb-Hem ett nytt försäljningsrekord, omtalar Rantanen.  – Ännu syns inga tecken på avmattning. Att försäljningstiderna tydligt har förkortats trots ett tilltagande utbud, indikerar att det gynnsamma läget håller i sig, konstaterar Rantanen.

– Försäljningstiderna började förkortas i december förra året. I maj återstod endast cirka hälften av den längsta försäljningstiden i september förra året. I maj var försäljningstiden i Etuovi.com i genomsnitt 39 dygn, medan marknadsföringstiden i september i fjol var 78 dygn och ännu i december 77 dygn. I juni var försäljningstiden i genomsnitt 44 dygn.

– Och trots att utbudet under innevarande år har vuxit med 12 procent, salufördes i juni fortfarande 14,5 procent färre objekt än i juni för ett år sedan. Likväl har sedan december förra året, när antalet nya objekt till salu var som lägst, antalet nya objekt ökat med 45,8 procent. 

– Utbudet har ökat även därför att byggnadsindustrin har inlett ett intensivt uppförande av nya objekt. Nyproduktionen håller på ett positivt sätt i gång bostadshandeln, påpekar Rantanen. – Det tilltagande utbudet har dessutom stävjat prisstegringen.

– Efterfrågan delar nu upp sig på fler objekt, vilket är en positiv sak. Den överdrivna konkurrensen om ett och samma objekt har nu tonats ned och på detta sätt bidragit till att lugna marknaden. Nu har man något bättre möjligheter att hitta ett nytt hem. Även den omständigheten medför helt säkert fler objekt kommer att saluföras. 

*Källa: Informationstjänsten Etuoven Asuntomarkkinat 

 

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, [email protected]

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, [email protected]

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 70 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *