Connect with us

Marknadsnyheter

Branschläget 2023: Taxi tar ansvar för klimat och fler i arbete

Published

on

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2023 är en årlig genomlysning av svensk taxinäring. I rapporten framgår att konkurserna i taxinäringen har minskat med drygt 23 procent under år 2022. Den vanligaste företagsformen inom taxi är enskilda näringsidkare som under år 2022 har ökat med närmare 10 procent. Enskilda bolag representerar nu cirka 68 procent medan andelen aktiebolag och handelsbolag har minskat.

Under år 2022 ökade antalet taxifordon med cirka 10 procent vilket innebär att det idag finns cirka 19 300 taxifordon i landet. Den största ökningen av taxifordon har skett i Västra Götalands län med drygt 38 procent och Kalmar län med drygt 37 procent, medan Blekinge och Västernorrlands län fått se sin taxifordonsflotta minska med 22 respektive 17 procent.

Drygt 72 550 personer innehar taxiförarlegitimation. En stor andel förare, cirka 19 procent, närmar sig pension varför rekryteringsbehovet inom taxinäringen är stort.

Elektrifieringen på stark frammarsch

Av det totala taxibilsbeståndet utgörs närmare 90 procent av fordon med registreringsdatum år 2017 eller senare. Förbundets medlemsföretag hade vid början av 2023 cirka sju procent elbilar och andelen ökar snabbt. Laddhybrider står för cirka tio procent. Den vanligaste eldrivna taxibilen är för första året Skoda som gått förbi Tesla. Bland laddhybriderna dominerar Toyota. Skoda och Volkswagen står för flest biogasdrivna taxibilar.

Taxi kan ersätta egen bil varje dag

För många är den egna bilen en stor kostnad jämfört med allmänna resetjänster. Klimatsmarta resor görs bäst med delade mobilitetstjänster som kollektivtrafik, taxi, hyrbil och mikromobilitet. Rapporten visar ett exempel på vad en av Sveriges mest populära bilar kostar per år och månad jämfört med att resa kollektivt och att hyra bil en månad per år för boende i Stockholm. Skillnaden, cirka 13 000 kronor per månad, räcker till cirka 34 taxiresor per månad till en kostnad om cirka 380 kronor per resa. (genomsnittskostnaden för en resa om 16 km)

Marknaden för taxi omfattar företagsre­sor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjuk­resor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, på mindre orter kan andelen vara högre.

Kontakt: Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, lennart.kalderen@taxiforbundet.se, 070 623 29 00

Irene Fällström, kommunikationsansvarig Svenska Taxiförbundet, irene.fallstrom@taxiforbundet.se, 070 568 80 61

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.