Brighters distributörer i Nigeria och Ghana önskar omförhandla distributionsavtal – estimerade intäkter förväntas att väsentligt reduceras eller inte förverkligas.

| 7 september, 2021 | 0 kommentarer

Brighter AB (Publ), (”Företaget” eller ”Brighter”) meddelade idag att det har erhållit information från företagets distributionspartner Wssonlines Nigeria Ltd i Nigeria och Fretac Plus Ventures i Ghana (”Distributörerna”) att de vill omförhandla distributionskontrakten i Nigeria och Ghana som omfattar Actiste® (”Actiste® Service”) och Actiste® Mini, som tillkännagavs den 30 december 2020. Företaget förväntar nu att de beräknade intäkterna från dessa distributionsavtal (anges nedan) kommer att reduceras avsevärt eller inte kommer att förverkligas.

Processer för produktgodkännande i Nigeria och Ghana pågår, därav har de första beställningarna ännu inte lagts.

Distributörerna har uttryckt intresse för fortsatt samarbete med Brighter för att introducera Actiste® -tjänsten till deras inflytelserika nätverk på de relevanta marknaderna. Brighter ställer sig i nuläget positiva till ett fortsatt kommersiellt partnerskap – vars villkor dock måste diskuteras.

Brighter har kommit överens med distributörerna att exklusiviteten i Nigeria och Ghana nu upphör att gälla. Följaktligen är Brighter nu fritt att ingå nya kontrakt med andra potentiella distributionspartners. Brighter har pågående diskussioner med andra potentiella distributörer som är aktiva i regionen och som uttryckt intresse för Brighters lösningar.

Bakgrund

Företaget kommunicerade den 30 december 2020, följt av ett klargörande den 5 januari 2021, två femåriga distributionsavtal avseende Actiste och Actiste Mini i Nigeria och Ghana, med ordrar värda 2,3 miljoner euro i Nigeria och 1,2 miljoner euro i Ghana.

Med förbehåll för marknadsgodkännanden godkände distributörerna att beställa minst
3000 (Nigeria) och 1 500 (Ghana) abonnemang motsvarande en första förskottsbetalning på minst 576 000 euro för Nigeria och 306 000 euro för Ghana, med 50% att betalas vid beställning och resterande 50% vid leverans. Återstoden av prenumerationsbetalningarna skulle göras med tre (3) motsvarande förskott i sex (6) månaders intervall. Utöver detta fanns en överenskommelse om minimileveranser för det första samt för följande år.

Partnerskapen förhandlades fram och undertecknades av den tidigare Brighter -ledningen i slutet av 2020. Sedan dess har Brighters kundengagemangsteam genomfört regelbundna möten med distributörernas representanter för att följa upp projektet, inklusive registreringsaktiviteter. Detta är ett standardförfarande för företaget i samarbeten med sina distributionspartners.

Distributörerna meddelade Brighter idag att de vill omförhandla distributionskontrakten i Nigeria och Ghana som omfattar Actiste® -tjänsten. De har uttryckt önskan att fortsätta arbeta med Brighter i en annan kapacitet än som exklusiva distributörer. Följaktligen har de inte för avsikt att fullgöra de köpåtaganden som tidigare meddelats vilket innebär att exklusiviteten i båda länderna inte längre gäller.

Under Brighters engagemang i Nigeria och Ghana har projektteamet fått ytterligare insikt och kunskap om marknaden vilket kommer att användas för kommande potentiella möjligheter för Brighters produkter.

Nästa steg

Företaget arbetar för att komma fram till en överenskommelse där distributörerna fortsätter att arbeta med Brighter i en annan kapacitet.

Då ensamrätten i Nigeria och Ghana upphör att gälla, är Brighter nu fritt att ingå nya kontrakt med andra potentiella distributionspartners. Företaget diskuterar kontinuerligt med andra distributörer som visat intresse för Actiste Service på den afrikanska marknaden, även i Nigeria och Ghana.

Brighter har full kontroll över och fortsätter att driva produktregistreringsprocessen och importlicensansökan för att få nödvändiga produktgodkännanden för att sälja Actiste®, Actiste Mini® och Actiste®-tjänsten i Nigeria och Ghana.

”Även om detta naturligtvis inte är vad vi hade hoppats, är vi positiva till möjligheten att fortsätta samarbetet med våra partners i Nigeria och Ghana. Jag hoppas att vi, med ett nytt omförhandlat avtal, kommer att kunna dra nytta av det arbete som de har gjort hittills. Eftersom vi nu är fria att förhandla med andra potentiella distributörer i regionen har vi andra alternativ. Brighter har redan identifierat potentiella distributörer med omfattande nätverk inom Medtech-sektorn som är relevanta för Brighter, och vi förbereder oss för att gå in i sådana diskussioner. Enligt IDF Diabetes Atlas 9th Edition är Africa är listat som regionen med den högsta andelen odiagnostiserad diabetes, med 60% av de vuxna som för närvarande lever med diabetes, helt omedvetna om deras tillstånd. Brighter kommer att fortsätta arbetet med att komma in på dessa marknader med Actiste-lösningen,” säger Christer Trägårdh, styrelseordförande på Brighter.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
+46 (0)8 – 684 211 10, 
[email protected]www.eminova.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 17:15 CET.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats via följande länk: https://brighter.se/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *