Brighter´s dotterbolag Camanio inleder innovativt pilotprojekt med Tomelilla kommun

| 4 juni, 2021 | 0 kommentarer

Brighter (Publ) meddelar idag att dess dotterbolag Camanio inleder pilotprojekt for digitalisering av äldreomsorgen i Tomelilla kommun.

Med utgångspunkt i verksamhetens unika behov kommer projektet i Tomelilla kommun att utvärdera användarupplevelse vid arbete i en digital omsorgsplattform. Projektet är tänkt att bidra med ökad kunskap och insikt kring arbetssätt samt användning av digitala plattformar inom äldreomsorgen.

”Vår digitala plattform Camanio SmartCare öppnar upp för ett digitalt arbetssätt som samlar administration och larmhantering i en och samma portal. Vi är väldigt glada att tillsammans med Tomelilla kommun kunna öka våra insikter kring teknikens roll i verksamheten och personalens arbete. Det ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt tjänsteutbud i nära samverkan med en kommun och vi har stora visioner om hur vi kan lyfta äldreomsorgen för både seniorer, personal och kommun,” säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio.

Projektet som kommer att pågå i cirka tre månader under 2021, inkluderar omsorgspersonal på ett särskilt boende för äldre. I projektet utvärderas användarupplevelse, administration och beslutsstöd i webbaserad portal samt app för mobila enheter. Genom projektet tillhandahåller Camanio trygghetsskapande teknik bl.a. i form av trygghetslarm och sensorer för digital tillsyn, samt tillfällen för verksamhetsutveckling kring digitalisering och utbildning för verksamhetens personal.

Efter avslutat projekt med positiva resultat, ser bolaget flera spännande samarbetsmöjligheter med Tomelilla kommun, även inom andra samarbetsområden.  Då bolaget har intensifierat arbetet med upphandlingar och avrop inom ramavtalet med ADDA (f.d SKR) ser man också fram emot möjliga öppningar runt om i Sverige där bolaget tillsammans med kommunerna gemensamt kan arbeta med utvecklingen av innovativ omsorgsteknik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. https://brighter.se/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *