Connect with us

Marknadsnyheter

Brott mot företag i Göteborg jämnt fördelade geografiskt

Published

on

Företagen i Göteborg är inte mer utsatta för brott än företag i övriga Sverige, och utsattheten och oron för brott ligger i stort på samma nivå i centrum och nordöstra Göteborg, tätt följt av Hisingen. I sydväst känner sig företagen lite tryggare. Skadegörelse och bedrägerier är de vanligaste brotten visar Göteborgs Stads första trygghetsundersökning hos det lokala näringslivet.

Undersökningen genomfördes i höstas av Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag från Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg. Resultaten bygger på enkätsvar från företagen själva, inte på brottsstatistik från Polisen.

Vart sjunde företag har anställda som har drabbats personligen
En viktig kunskap gäller brott av typen trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning samt rån. Den typen av brott drabbar fysiska personer, i det här fallet företags anställda.

  • I Göteborgs Stad svarar 14 procent av företagen att de har personal som i sitt jobb under det senaste året har drabbats av trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning eller rån.
  • I Nordost och Centrum är siffran 16 procent, på Hisingen 15 procent och i sydvästra Göteborg 10 procent. (I undersökningen delas Göteborgs Stad upp i dessa fyra stadsområden.)
  • Bland dessa brottstyper är trakasserier (9 procent av företagen) eller hot och utpressning mot företagets anställda (7 procent) mest förekommande. Rån och fysiskt våld mot anställda är mindre vanligt.

– Här talar vi om riktigt obehagliga brott, som ingen borde behöva uppleva. Vi måste ha en nolltolerans mot brott. Ytterst ligger ansvaret på Polisen här, men det finns mycket vi kan göra som stad för att öka tryggheten i stadsrummet om vi samverkar. Jag konstaterar samtidigt att skillnaden mellan olika delar av Göteborg är relativt liten, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Oron för brott mot anställda finns i hela staden, och är dubbelt så stor som risken att utsättas. I Nordöstra Göteborg (Angered, Bergsjön, Kortedala och Gamlestaden-Utby) är 30 procent av företagen oroliga för trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning eller rån. I Centrum är siffran 29 procent, på Hisingen 27 procent och i Sydväst är 22 procent av företagen oroliga för brott mot sina anställda.

På samma nivå som i övriga Sverige
Undersökningen fångar upp alla typer av brott, men även ordningsstörningar och andra problem i närområdet, samt omfattningen av dem och vilka konsekvenser det får för företagen. Allt från ekonomiska brott och våldsbrott till nedskräpning och gäng och individer som stör tryggheten. I undersökningen konstateras att:

  • 41 procent av företagen i Göteborgs Stad uppger att de under det senaste året utsatts för brott av något slag (Nordost 45 %, Centrum 43 %, Hisingen 41 % och Sydväst 34 %)
  • 61 procent av företagen under det senaste året har oroat sig för att utsättas

Det vanligaste brottet är skadegörelse, följt av bedrägerier, stölder och snatterier samt inbrott, vilket stämmer med mönstret i Sverige. ”Genom en försiktig jämförelse kan det annars konstateras att procentandelen utsatta företag per brottstyp i Göteborgs stad i regel är lägre än i den nationella undersökningen”, skriver Stiftelsen Tryggare Sverige och refererar till Svenskt Näringslivs Brottlighetens kostnader 2022.

– Brottsligheten följer ett nationellt mönster, och sticker inte ut i Göteborg på något sätt. Men 41 procent är en alldeles för hög siffra. För de drabbade företagen kan det innebära stor ekonomisk skada. Frågorna behöver tas på stort allvar, säger Patrik Andersson.

Samtidigt anmäler endast vart femte företag i Göteborgs stad alla brott till Polisen, vilket är i nivå med Sverige i stort. Anmälningsbenägenheten är högre bland företagen i Nordost och på Hisingen. Oron för att utsättas för brott är dock störst i Centrum.

Vissa branscher mer utsatta
Hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet tillhör de fem mest oroliga och utsatta branscherna i Göteborgs stad, precis som i övriga Sverige.

En konsekvens av otryggheten är att vart tionde företag i Göteborg uppger att de under det senaste året övervägt att flytta, eller lägga ned hela eller delar av företaget. Nivån är densamma i andra undersökta kommuner.

– Med den här lägesbilden som grund är det tydligt att hela Göteborgs kommun måste fortsätta jobba för att både göteborgare och företag ska vara trygga. Vi måste knäcka nyrekryteringen till gängen, förbättra tryggheten för företagare i alla stadsområden och jobba ännu närmare Polisen, säger Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

FAKTA: Om Företagens trygghetsundersökning Göteborgs Stad 2022
Det är första gången som en trygghetsundersökning genomförs hos lokala näringslivet i Göteborgs Stad. Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort samma typ av undersökning i ytterligare elva svenska kommuner. Göteborg är störst bland de undersökta kommunerna.

Undersökningen på 17 frågor skickades till cirka 40 000 företag i Göteborgs Stad, varav 7 000 besvarade den digitala enkäten. Vart tionde företag i Göteborg har svarat. Undersökningen är representativ när det gäller bransch, bolagsform, företagens storlek och arbetsställenas geografiska fördelning inom staden.

Detta kunskapsunderlag sprids nu till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Polisen och näringslivet.

Hela rapporten finns bifogad som pdf.

FAKTA: Om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Göteborgs Stad har en etablerad samverkan kring trygghetsfrågor med polis, företag och olika organisationer. Den nya lägesbilden ger ökad kunskap om näringslivets perspektiv i trygghetsfrågor och möjlighet att vidareutveckla trygghetsarbetet framåt.

I fjol antogs Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026, som följer inriktningen i det nya lagförslag för kommuners brottsförebyggande ansvar som föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Målet i programmet är att alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg.

För mer information, kontakta:
Lena Sultanovic Magnusson, processledare Business Region Göteborg
lena.sultanovic@businessregion.se
031-367 62 05

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Daniel Adams-Ray kommer till Grönan i juni

Published

on

By

Ingen har nog missat Daniel Adams-Rays stora hit ”Gubben i lådan” som var 10-talets mest streamade låt på svenska. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen. Ända sedan han slog igenom som medlem i gruppen Snook har han skapat unik och relevant musik som fångar samhällets strömningar. Nu välkomnar vi Daniel Adams-Ray tillbaka till vår Stora Scen den 2 juni kl. 20.00. 

Daniel Adams-Ray skapar musik som fångar samhällets strömningar på ett unikt och relevant vis. Han slog igenom som medlem i Snook och är en av förgrundsgestalterna i formandet av den svenska hiphop-scenen. När han senare släppte den kritikerrosade solodebuten ”Svart, vitt och allt däremellan” förändrade han synen på hur svensk pop kan låta. När 10-talet summerades stod det klart att singeln ”Gubben i lådan” var den mest streamade låten på svenska under det decenniet.

2020 återvände Daniel Adams-Ray med ny musik och året efter följde det tredje soloalbumet i ordningen, ”Döda hjärtan kan slå igen”, hans första svenska platta på åtta år. 2021 medverkade han också i Så Mycket Bättre där hans tolkningar hyllades av såväl deltagare som tittare. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen.

Den 2 juni kl. 20.00 har vi glädjen att välkomna Daniel Adams-Ray tillbaka till Gröna Lunds Stora Scen.

 

GRÖNAN LIVE 2023  
Med Grönan Live-passet har du fri entré till alla konsert- och alla danskvällar. Passet kostar 399 kr och går att köpa i Gröna Lunds webbshop. Följande konserter har hittills bokats till Grönan Live 2023:  

Macklemore – 11 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Norlie & KKV – 12 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Bolaget – 26 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Daniel Adams Ray – 2 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Hooja – 6 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Jack Johnson – 8 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Jireel – 12 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Alter Bridge – 13 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Disturbed – 14 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Machine Gun Kelly – 12 juli kl. 20.00 på Stora Scen 
Marcus & Martinus – 14 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Trippie Redd – 23 augusti kl. 20.00 på Stora Scen  
Johnossi – 24 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Gavin DeGraw – 21 september kl. 20.00 på Stora Scen 

För mer information kontakta:

Johanna Boström Stone
070-640 85 04
johanna.bostrom.stone@parksandresorts.com

För pressbilder besök Gröna Lunds bildbank:http://mediabank.parksandresorts.com/search?categoryidpath=gronalund:127

 

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 30 attraktioner och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning mm. Tivolit sysselsätter ca 1500 säsongsanställda och är en av landets ledande besöksattraktioner.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PostNord stärker den nordiska verksamheten för ökad samordning och tillväxt

Published

on

By

PostNord Group uppdaterar organisationsstrukturen genom att inrätta segmentet ”PostNord International”, där Direct Link, PostNords tyska logistikverksamhet och Worldwide Connect samlas. Samtidigt flyttas de svenska och danska TPL-verksamheterna till ett nytt segment, ”PostNord Accelerate”, där också PostNord Strålfors kommer att ingå. Förändringen genomförs den 1 april 2023.

Uppdateringen av koncernledningsstrukturen görs för att ytterligare stärka samarbetet inom den nordiska verksamheten och tillvarata tillväxtpotentialen inom internationella importvolymer och tredjepartslogistik.

PostNord International kommer att ledas av Peter Kjær Jensen, som dessutom är vice vd PostNord och chef PostNord Danmark, och bestå av Direct Link, den tyska logistikverksameten och Worldwide Connect.

I PostNord Accelerate kommer PostNord Strålfors och verksamheterna för tredjepartslogistik i Sverige och Danmark att ingå. Segmentet kommer att ledas av Ylva Ekborn, som samtidigt behåller sin roll som vd för PostNord StrålforsGroup.

– Vi ser en stor tillväxtpotential i de internationella importvolymerna och i vår tredjepartslogistikaffär. Samtidigt ser vi en betydande värdepotential i PostNord Strålfors. Genom ökad samordning och tydligare fokusering vill vi stärka vår nordiska verksamhet ytterligare och positionera oss för att kunna tillvarata den potential vi ser framför oss, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord.

Den nya koncernledningsstrukturen börjar gälla den 1 april 2023 och innebär inga personella förändringar.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2022 hade koncernen cirka 26 500 anställda och en omsättning på 40,2 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lägre koldioxidutsläpp från Finnairs avgångar från Helsingfors med Neste MY Förnybart Flygbränsle

Published

on

By

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 mars 2023 kl. 11:00 (EET)

Foto: Tankbil med förnybart flygbränsle från Neste på Helsingfors flygplats i Finland. Källa: Neste

Finnair har köpt 750 ton Neste MY Förnybart Flygbränsle™ från Neste för att minska koldioxidutsläppen från avgående flyg från Helsingfors flygplats i Finland. Förnybart flygbränsle är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen från flygresor under de kommande åren och finns tillgängligt för alla flygbolag på Helsingfors flygplats. 

Finnair har som mål att uppnå koldioxidneutralitet till 2045, och att använda mer hållbart flygbränsle är ett verktyg som kommer bidra till att nå det målet. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Den bränslevolym som Finnair nu köper är det största enskilda partiet förnybart flygbränsle som bolaget köper hittills. Neste kommer att leverera förnybart flygbränsle till Helsingfors flygplats i början av 2023. 750 ton förnybart flygbränsle motsvarar cirka 400 flygningar mellan Helsingfors och Stockholm med oblandat, 100 procentigt förnybart flygbränsle. För närvarande kan förnybart flygbränsle användas blandat upp till 50 procent med konventionellt fossilt jetbränsle.

”Finnair firar 100-årsjubileum i år, och att minska flygets utsläpp kommer bli viktigt för en långsiktigt hållbar framtid. Förnybart flygbränsle kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen under de kommande åren. Vi vill involvera våra kunder i denna resa, en liten del av varje såld flygbiljett går till kostnaden för förnybart flygbränsle, säger Eveliina Huurre, Finnairs SVP, Sustainability. ”För att minska utsläppen från flyget krävs ett omfattande antal åtgärder och att alla anstränger sig. Samtidigt som vi ökar användningen av förnybart flygbränsle kommer vi även att fortsätta vidta andra åtgärder, från att minska flygplanens vikt till att optimera flygrutter och öka bränsleeffektiviteten.”

”Finnair var ett av de första flygbolagen som använde Neste MY Förnybart Flygbränsle. Vi har arbetat tillsammans länge och ser fram emot att stödja Finnair i att nå sina hållbarhetsmål”, säger Jonathan Wood, Vice President Commercial & Technical Management, Renewable Aviation på Neste. “Det är fantastiskt att se flygbolag som Finnair ta initiativet att frivilligt köpa vårt förnybara flygbränsle som en del av sina hållbarhetsåtaganden, och skapa medvetenhet bland sina kunder om hur de kan spela en viktig roll i att skapa en mer hållbar framtid.”

Förnybart flygbränsle
Förnybart flygbränsle ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. 

*) Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden, när bränslet används i ren form

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: 

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Finnair: Finnair media desk, +358 9 818 4020, comms@finnair.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Finnair in brief

Finnair is a network airline, specialising in connecting passenger and cargo traffic between Asia, North America and Europe. Finnair is one of the oldest operating airlines in the world, celebrating its centenary in 2023. Sustainability is at the heart of everything we do – Finnair intends to reach carbon neutrality latest by the end of 2045. Customers have chosen Finnair as the Best Airline in Northern Europe in the Skytrax Awards for 12 times in a row. Finnair is a member of the oneworld alliance. Finnair Plc’s shares are quoted on the Nasdaq Helsinki stock exchange.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.