Bryr sig stockholmarna om sina grannar? Här är (det oväntade) svaret

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Hälsar stockholmarna på sina grannar eller inte? När det gäller grannskap är väl svenskar i allmänhet – och stockholmare i synnerhet – inte särskilt intresserade av grannsämja?

Jo, en färsk Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, visar på något annat. Hela 79% av stockholmarna hälsar alltid eller ofta på sina grannar. Och 88% procent anser att grannsämja är mycket eller ganska viktig för trivseln. Dessutom uppger 73% att den egenskap de uppskattar mest hos sina grannar är att de har en trevlig attityd – det är viktigare än att de inte stör, eller att de håller rent och snyggt.

– Det är inte så konstigt egentligen, staden finns ju till för att människor ska mötas, säger Alexander Ståhle, arkitekt och stadsforskare på KTH och som bland annat skrivit boken ”Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer”.

Bilden av storstaden som en anonym ansamling människor som bara stressar runt och inte bryr sig om varandra bottnar förmodligen i ett utifrån-perspektiv på storstaden, menar Alexander Ståhle.

– Gemenskap, samvaro och sociala värden är de viktigaste aspekterna av en stad. Det är därför man skapar parker, gårdar och gator. Själva stadsplaneringskonsten går ut på att se till att människor kan leva bra tätt tillsammans, säger Alexander Ståhle.

Att bo nära varandra är en sak – att bo i en kooperativ hyresrätt är att ta det hela ett steg vidare. Något som det nu också finns siffror på.

– Vi har en löpande dialog med våra boende medlemmar och vi vet att grannsämja är något som många anser vara jätteviktigt. Vi har ställt samma frågor som i undersökningen till våra medlemmar, och där ser vi att en ännu större del av de boende inom SKB tycker att grannsämja är viktigt, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef på SKB. 

I SKB:s medlemsundersökning svarar ännu fler, 93% av de boende medlemmarna, att de hälsar ofta eller alltid. 83% av de boende uppger att det viktigaste med grannar är att de har en trevlig attityd, och hela 94% anser att grannsämja är viktigt för att trivas där man bor. 

– Den kooperativa hyresrätten är en boendeform som också skapar relationer mellan grannar, man engagerar sig i kvartersråd, i boendemiljön och i SKB som förening. Det för människor närmare varandra, säger Madeleine Brisère.

Enligt Novus-undersökningen om grannsämja är det endast 10% som uppger att grannsämjan är ganska oviktig. Här ser man ett tydligt mönster: äldre människor värderar grannsämja högre än yngre och det är också fler 50–84-åringar som uppger att de alltid eller ofta hälsar på sina grannar, medan 18–29-åringarna i högre utsträckning uppger att de ibland eller sällan hälsar på sina grannar.

 

För mer information, kontakta:

Madeleine Brisère, förvaltningschef SKB

[email protected] 08-704 60 48 

Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef SKB

[email protected] 08-7046038

Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 91 000 medlemmar. Med fler än 8 100 lägenheter i huvudstaden och sex närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 140 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.